DELA

Han har skrivit en handbok om ö-samhällen

I Europa finns det 2 431 öar. Stora och små. Kända och mindre kända.
Christian Pleijel har försökt ge alla dessa öar en röst i sin nya bok ”How to read an island”. I den ger han verktyg till läsaren för att förstå de komplexa ö-samhällena. Både det positiva och det negativa.
– Landskap, myndigheter och stater har svårt att förstå öarnas behov och förtjänster. Myndigheterna ser ofta bekymmer. Men öborna å sin sida, tycker att de har samma rättigheter som fastlänningar. En ö är som ett barn i relation till myndigheterna. Öarna är Europas barn och moder Europa försöker fostra dem och det här är en handbok till dem båda.
Så beskriver Christian Pleijel ursprunget till sin bok ”How to read an island”. I boken presenteras de europeiska öarna, med sina framsteg, motgångar, möjligheter och utmaningar.
– Böcker om öar brukar handla mycket om vackra bilder och semester. Den här boken är om öar som samhällen.
I den drygt 150 sidor långa boken går han igenom ett sextiotal av europeiska öarna, ur olika synsätt, eller med olika ”hattar” som han kallar det.
– Det är olika förhållningssätt att betrakta världen.
Den första hatten, den vita hatten, fokuserar på fakta och beskriver bland annat vad som definierar en ö. Sedan går han över till att reflektera med den optimistiska hatten på och sedan den pessimistiska.
– Och den röda hatten, det är känslorna. Vad tycker öborna? Vad känner de?
I slutet kommer kreativitetshatten, som kan plocka upp de olika bitarna och tänka nytt, tänka framtid.
– Det är först när man haft alla hattar som kan tänka kreativt, för då vet man vad som gäller.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson