DELA

Han bevarar ”smånamn” på Kökar

– Det här är verkligen ”gräv där du står” eftersom det handlar om den gård där jag själv bor.
Det säger Christian Pleijel på Kökar om sin nyutkomna skrift ”Smånamn vid Bonds”.
Christian Pleijel har varit projektledare för det nu avslutade projektet Skärgårdsmuseer som lever vidare som ett nätverk. En av aktiviteterna inom projektet var en studiecirkel i så kallad mikrohistoria med Ingalill Ihrcke-Åberg som handledare.
– Till en början såg det lite svagt ut med deltagare och därför gick också jag med trots att jag var projektledare. Senare blev vi ändå ganska många, men Ingalill tyckte att jag skulle fullfölja min idé.


Fyra åländska
Resultatet föreligger nu i skriften ”Smånamn vid Bonds”. Nyan har tidigare presenterat de tre övriga åländska utgåvorna: Nils-Olof Sundbloms ”En lanthandel”, Emelie Enckells ”Inga kom jag kaffe skull” och Jan Snellmans ”Bo i Geta”. Utöver de fyra åländska alstren är ännu några till på gång i Sverige.


Sagesmän
Christian Pleijel säger att han velat göra skriften om smånamnen för att de skulle bevaras för eftervärlden. Hans främsta sagesmän har varit hans svärfar Olav ”Olle” Bonds och Margareta ”Kallas Greta” Mattson. Dessa har bidragit med såväl muntligt som skriftligt material: berättelser, uppteckningar, listor, kartor, bilder.
God hjälp hade Pleijel i starten av en karta som Olav Bonds gjorde upp i mitten av 1970-talet. Här finns dock inte alla namn med. Kartan, som också återges i skriften, omfattar bara de centrala ägorna kring gården.


Skärgårdshemman
Innan Christian Pleijel ger sig i kast med namnen ger han också läsaren en kortfattad historik över gården, skärgårdshemmanet Bonds i Överboda, som varit i släktens ägo i minst femhundra år.
– Här finns många smånamn som har sin uppkomst långt tillbaka i tiden, konstaterar han.
Pleijel delar in namnen i olika avsnitt: ”Gård och hus”, ”Åker och äng”, ”Berg och skog”, samt ”Bonds sjö”.


”Rudminn”
Bland totalt 94 listade namn kan man finna sådant som ”Skisslorna” som beskrivs som en gammal samfälld mjölkningsplats, ”Råkobbon”, där byarnas råar möts, ”Gångarberget”, ett slätt berg som är en gammal dans- och lekplats, ”Rudminn”, rudors mynning, ”Vaktanböten”, där man tände vakteldar och ”Helsians gropen”, Hellsöbornas gamla landningsplats vid besök på Karlbysidan.
Liksom för de övriga skrifterna gäller för ”Smånamn vid Bonds” att den är icke-kommersiellt utgiven. För några euro kan man få den via Kökar hembygdsförening men man kan också gratis ladda ned den från hembygdsföreningen hemsida.
– Förstås får den som vill stöda föreningens arbete genom en frivillig avgift, tillägger Christian Pleijel.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax