DELA

Gospelkörer lyckas sprida glädje

Gospelkören Good News, från Åland, och 2 The Lord, från Stockholm, gav gemensam konsert i S:t Mårtens kyrka i Mariehamn i lördags. Nyan var där.


Gospeln är allmänt taget en stark musikalisk genre, om än den musikaliska problemställningen ofta uteblir. Dess styrka är det helande och sonande elementet som ger energi och lyskraft, som med sin fontän av varma och fridsamma toner tinar vinterstelnade hjärtan.
Tyvärr i konkurrens med våren, som i skir grönska gör att man knappast kan vänta sig en större publik uppslutning.
Lördagens konsert, som hade samlat körerna Good News och 2 the Lord, började i ett svängigt och utlevande tempo med Rick Founds ”Lord I Lift Your Name on High” och den andaktsfullt lugna ”My Life is in Your Hands”; två kompositioner som kan ingjuta hopp och förtröstan hos de mest nödställda.
Därpå följde en rad likartade verk – ömsom finstämda sånger, ömsom mer lekfulla och uppdrivna – vilka presenterade några lysande solister, bland andra Linda Pussinen och Anders Hallbäck.


Bäst tillsammans
Det står snart klart att konserten når sina absoluta höjdlägen när körerna träder fram tillsammans; kanske är det Jenny Carlssons inkännande och sensibla dirigentskap som gör det, kanske är det kompositionerna; jag vet inte.
Set handplockade kompbandet med Emanuele Ferrari på piano, Bertil Andersson, på bas, och Peter Karlsson, på trummor. gör sitt till för att få det att svänga, hela tiden med sin tätt flätade och rytmiskt precisa matta.
Mina favoritkompositioner blir den lugna och försiktiga ”To Worship You” av Tom Fettke och Richard Kingsmore, som smäktande skapar en varm famn att stiga in i, samt den livfulla och briljanta ”Hosanna” av Kirk Franklin, med dessa klättrande tonföljder, vilken tyvärr till sist får anstrykning av något överspänt.
Men konceptet får godkänt, denna lovsjungande och tillbedjande stil lyckas ur genren krama en hel rad av godbitar – ett träffsäkert sätt att sprida glädje.

Text och foto: MARTIN HÖGSTRAND

Konsert: Good News och 2 the Lord i St. Mårtens kyrka, lördagen den 16.5.
Dirigenter: Anders Hallbäck respektive Jenny Carlsson.
Kompband: Emanuel Ferrari, piano; Bertil Andersson, bas; Peter Karlsson, slagverk.