DELA

Gjorde bok om fyrar för barn

Det har skrivits mycket om fyrar men nästan inget som riktar sig till barn. Den saken är nu avhjälpt med boken ”Fyrar, ohoj!”, där åländska krafter spelat en avgörande roll för att det också blev en svensk version.
I går kväll släpptes boken i stadsbiblioteket där en utställning med bokens illustrationer också öppnades som en del av Barnens litteraturdagar. (På bilden Diddi Svartsjö och Tiina Holmberg.)
Nyan träffar ålänningarna Tiina Holmberg, som stått för bokens illustrationer, och Diddi Svartsjö, som gjort den svenska översättningen, när de hänger utställningen.
Det visar sig att de varit med från början i projektet och blivit något av nyckelpersonerna när det gäller den svenska upplagan.


I Tiinas kök
Tiina och Diddi berättar att hela bokidén föddes i Tiinas kök där Tiina, Diddi och författaren Raili Mikkanen satt och drack kaffe.
– Vi var på väg ut till Märket med Raili och började prata om att det inte fanns något skrivet för barn om fyrar. Och där satt vi en författare, en illustratör och en översättare, säger Diddi.
Från början var det helt klart för oss alla att det skulle bli både en finsk och en svensk bok och från början såg det också ut som om Schildts förlag som man kontaktade skulle ha varit berett att ge ut båda versionerna. Senare visade det sig dock att förlaget bara ville ge ut den finska versionen.


Blev förläggare
Men det nöjde sig initiativtagarna inte med. Tiina Holmberg, som har arkitektbyrå, var beredd att ge ut boken också på svenska och även Finlands fyrsällskap – där ordföranden Pekka Väisänen genast tände på idén – kom med för att garantera utgivningen av den svenska versionen.
Ett mycket viktigt stöd fick man från Lions Club Mariehamn som lovade gå in och köpa 150 exemplar av boken för spridning till bibliotek och skolor på Åland.
Man noterar som positivt att man i samarbete med Schildts kunde trycka både den finska och den svenska upplagan gemensamt vilket gjorde det förmånligare för den svenska utgivningen. Både den finska och den svenska boken har en upplaga på 1.500 exemplar.
– Det är väl självklart att den här boken måste finnas också på svenska. Berättelsen tar ju sin början utanför Borgå i Finska viken och avslutas på Märket på Åland. Det skulle ha varit löjligt om den inte skulle ha översatts, säger Diddi Svartsjö.


Mona och Ville
Men nu är boken alltså klar och skall från i dag finnas i bokhandeln.
Drygt 20 av Tiina Holmbergs illustrationer, teckningar förstärkta med tusch och akvarell, kan man fram till på söndag ta sig en titt på i stadsbiblioteket i Mariehamn. I teckningarna liksom i boken är det en mås, Mona, och en säl, Ville, som utgör huvudpersoner och berättare.
De färdas från fyr till fyr, från Söderskär i öster till Märket i väster. Under vägen stöter de på en hel del andra djur och fåglar och – inte minst – på fyrar och lotsplatser som läsaren får veta mycket om. I varje kapitel finns faktarutor i form av flaskpost som berättar såväl om fyrarna och deras historia som om fåglar och djur.


Roligt jobb
Utöver Tiina Holmberg,. Diddi Svartsjö och Raili Mikkanen har också layoutaren Aija Nuoramo, som gett boken dess form, spelat en viktig roll i teamet.
– Vi är mycket nöjda med resultatet. Alla som vi visat upp boken för har blivit glada, säger Diddi.
– Det har varit roligt att jobba med boken och vi hoppas att också andra har glädje av den, tillägger Tiina.
I måndags var Tiina, som en del av barnens littteraturdagar, på besök hos några skolklasser och en vägg i utställningen pryds nu av de fyrteckningar som barnen gjorde medan hon berättade.

TEXT OCH FOTO:

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466