DELA

Ger ut Jean Sibelius och Axel Carpelans brev

– En detalj i allt det material om Sibelius som kommer ut.
Så anspråkslöst beskriver Fabian Dahlström brevväxlingen mellan Jean Sibelius och Axel Carpelan som han nu ger ut på Svenska litteratursällskapets förlag.
”Detaljen” är en bok på över 500 sidor, emotsedd av både forskare och en musik- och kulturhistoriskt intresserad allmänhet.

Inför boksläppet, som sker i Helsingfors på onsdag, träffar Nyan Fabian Dahlström, professor emeritus i musikvetenskap vid Åbo Akademi och känd Sibeliusforskare, vid sommarstället på Näversholma i Föglö, ett litet vackert torpställe som i tiden togs upp av hustrun Ingas farfar Johan Liewendahl. I lisstugan har Fabian sin skrivarlya.
”Högt ärade Maestro! Högt ärade Herr Baron!” är titeln på boken med korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius under åren 1900-1919.

Intresant material
Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius omfattar ett par hundra brev i vardera riktningen, inget omfattande material bland de tusentals Sibeliusbrev som finns bevarade. Men ett nog så intressant och fascinerande. Brevväxlingen inspirerade också författaren Bo Carpelan till den skönlitterära boken ”Axel” som kom på Schildts förlag 1986. Axel var Bo Carpelans farfars bror.

Läs hela artikeln i dagens, måndagens, Nyan.

 

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax