DELA

Generöst kulturfondsstöd till Åland

Svenska kulturfonden i Helsingfors glömmer inte Åland i årets utdelning. Tidigare i vår gav man via Åbolandsfonden 123.000 euro till åländska ändamål. Nu får Åland i den centrala utdelningen 129.300 euro till. Plus 126.000 euro i arbetsstipendier till kulturarbetare.
Sammanlagt blir det hela 378.300 euro.
 (På bilden Lisa Bergqvist och Lise Kalén från Åland 24 vid en bandning i lagtinget. Åland 24 får stöd för att utveckla lokal-tv-verksamheten.)


I Svenska kulturfondens centrala utdelning som offentliggörs i dag går följande understöd och stipendier till åländska kulturprojekt och kulturarbetare. Det största enskilda bidraget får Åland 24 för att utveckla dess lokal-tv-produktion och utvecklingen av det finlandssvenska lokal-tv-samarbetet: 
– Föreningen för vård i livet, Brändö, för verksamheten, 800 euro.
– Ålands ungdomsförbund, Finström, för samarbetsprojekt, 2.000.
– Arbetsgruppen Eva Maria-Anna, Föglö, för workshops och bildspel för nordisk turné, 6.000.
– Anna Sundblom, Föglö, för utställning, 4.000.
– Önningebymuseets vänner, Jomala, för konstinköp till Önningebymuseet, 8.000.
– Arbetsgruppen Alfvengren-Engman, Kumlinge, för konsertturné, 2.500.
– Kökar hembygdsförening, Kökar, för barnteaterturné, 5.000.
n Ålands skärgårds gästateljé/Föreningen Kökarkultur, Kökar, för Artist in Residence- verksamhet, 4.000.
– Arbetsgrupp Kakelhallen, Mariehamn, för utställningsverksamhet och föreläsningar, 7.000.
– Arbetsgrupp Projektkören.ax, Mariehamn, för konsertturné, 4.000.
– Arbetsgruppen Mariehamns litteraturdagar, Mariehamn, för litteraturdagarna, 10.000.
– Rita Jokiranta, Mariehamn, för utställningar, 6.000.
– Teaterföreningen Kuling, Mariehamn, för verksamheten, 6.000.
– Elin Torvaldson, Mariehamn, för doktorsavhandling i cellbiologi, 8.000.
– Åland 24 Ab, Mariehamn, för utveckling av lokal tv-produktion inom ramen för Åland 24 och Nya Åland, samt för utveckling av finlandssvenskt lokalt tv-samarbete, 20.000.
– Ålands biblioteksförening, Mariehamn, för barnens och ungdomens litteraturdagar, 5 000.
– Ålands slöjd och konsthantverk, Mariehamn, för basverksamheten, 8.000.
– Inka Lindergård, Saltvik, för konstnärlig verksamhet, 3.000.
– Britt Marie Trensmar, Sund, för konstnärlig verksamhet, 3.000.
– Arbetsgrupp Helsingfors i förändring, Åland, för bok om Helsingfors arkitektur, 3.000.
– Henry Hägerstrand, Åland, för forskningsprojektet liganer som inhibitorer av läkemedels resistens transportören MRP1, 8.000.
– Lumparlab Teaterförening, Åland, för Lear Landskap, laboratorier som komplement till dagens fortbildning inom scenkonst, 6.000.
Sammanräknat 129.300 euro.

Arbetsstipendier:

De som får ettåriga arbetsstipendier på 21.000 euro var är: Fredrik Erlandsson, Per-Ove Högnäs, Henrika Lax, Leo Löthman, Sanna Tahvanainen och Johan Scott. Totalt delar fonden ut 76 arbetsstipendier.

Kulturfondens stora pris på 20.000 euro går i år till skådespelerskan Stina Ekblad.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax