DELA

Fyrkonst från tre skärgårdar i stadsbiblioteket

Fyrar och sjömärken har inspirerat sjutton konstnärer från Roslagen, Åland och Åboland till en utställning som nu visas i stadsbiblioteket i Mariehamn. Med från Åland är Britta Gustafsson och Jaana Gustafsson.
Gunilla G Nordlund från Ålands konstförening berättar att vandringsutställningen är ett projekt inom ramen för Våra skärgårdars konstgille.
– Syftet är att bibehålla och utveckla kontakterna och hålla dialogen mellan skärgårdarna levande, säger hon.
Numera är också Läänemaa skärgård i Estland med i samarbetet även om man inte har några deltagare därifrån i den här utställningen.


Konstföreningar
De konstnärer som har arbeten med på vandringsutställningen kommer från Ålands konstförening, Refsnäs kulturstation i Roslagen, Åbo konstklubb, Pargas konstklubb Pictura, samt Kimitoöns konstförening.
Utställningen visar på en rik variation i fråga om tekniker. Här finns oljemålningar, akvareller, arbeten i blandteknik och collage.


Collage med ledljus
Britta Gustafsson, som just nu är inne i ”en collageperiod” och också visar collage på Medimar vid Torggatan, har fem arbeten med i utställningen på biblioteket.
Det lönar sig inte att försöka luska ut vilka fyrar det är eftersom alla är fantasifyrar. De bär namnen Alma, Ida, Edit Alice och Boin.
– Jag har döpt fyrarna efter personer som lyst upp min tillvaro och varit ledljus i mitt liv. Alla var skärgårdsbor från början och kämpade ett hårt liv bland kobbar och skär där fyrarna betydde överlevnad, säger hon.
Liksom Britta kom Jaana Gustafsson med genom att anmäla sitt intresse när utställningen utlystes inom konstföreningarna.


Sommarfyrar i olja
Jaana har tre oljemålningar med, alla tillkomna under kort tid och med tanke just på den här utställningen. De fyrar hon avbildar är Marhällan, Jussarö och Lågskär.
Hon berättar att hon gillar fyrar och ofta fotograferar dem under seglingsfärder sommartid.
Vandringsutställningen tycker Jaana är en intressant samarbetsform där det är roligt at se hur många olika uttryckssätt som finns.
Utställningen hade sin ursprungliga vernissage ombord på Birka Paradise under en kryssning för den jubilerande svenska skärgårdsstiftelsen. Den har därefter visats i Refsnäs innan den kom till Mariehamn. Senare skall den vidare till Åboland. På torget i stadsbiblioteket kan man se den till den 3 oktober.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax