DELA

Fyra fick arbetsstipendium

Svenska kulturfonden har delat ut arbetsstipendium och projektstöd.
Summorna anges i euro.


Arbetsstipendium
Bamberg Kenneth, Mariehamn, 1-årigt arbetsstipendium för fotografisk verksamhet, 21.000
Grüssner Johanna, Stockholm, 1-årigt arbetsstipendium för musikalisk verskamhet, 21.000
Jokiranta Rita, Mariehamn, 1-årigt arbetsstipendium för fotokonstnärlig verksamhet, 21.000
Tahvanainen Sanna, Geta, 1-årigt arbetsstipendium för litterär verksamhet, 21.000


Projekt
Arbetsgrupp Ulvens döttrar, Finström, för turné, 7.000
Arvidsson Mårten, Stockholm, för två månaders praktik på Nya Åland, 2.800
Granlund Ann, Finström, för utställningar, 4.500
Hanna Lahdenperä, Helsingfors, för doktorsavhandling, 8.000
Högstrand Martin, Mariehamn, för att skriva en roman, 2.000
Karlsson Carina, Sund, för ett projektet Drakland, 2.000
Karrento Johan, Mariehamn, för en dokumentärfilm, 6.000
Kompani Nord Teaterförening, Mariehamn, för samnordiskt teaterprojekt, 8.000
Kökarkultur rf/Gästateljén, Kökar, för Artist in Residence verksamhet, 4.000
LumparLab Teaterförening, Åland, för teaterworkshops och laboratorium, 5.000
Rahikainen Klaus, Jomala, för översättning, 2.000
Saul Matilda, Finström, för foto- och textsamarbete, 3.000
Simonsen Stefan, Mariehamn för musikteater, 6.000
Stefansdotter Mari, Sund, för ett barnboksprojekt, 2.000
Suni Annakaisa, Hägersten, för två månaders praktik på Nya Åland, 2.800
Åland 24 Ab, Mariehamn, för ökad satsning på litteratur, 6.200
Ålands Slöjd och Konsthantverk, Mariehamn, för verksamheten, 10.000
Öberg Minna, Mariehamn, för utställning, 1.800
Önningebymuseets vänner, Jomala, för konstinköp till Önningebymuseet, 8.000