DELA

Fri entré gav fler museibesökare

Ålands museum och Ålands konstmuseum fick ett rejält uppsving i antalet besökare under 2007. Totalt besökte 27.771 personer de båda museerna, vilket är 10,25 procent fler jämfört med föregående år.

Även Ålands sjöfartsmuseum har ökad sina besökssifftror. Och detta både under låg- och högsäsong trots att man inte kunnat gå in för fri entré. (Se nedan.)


– Trots diskussioner senaste året om vikande besöksunderlag på flera museer i våra närområden kan Ålands museum och Ålands konstmuseum konstatera en motsatt trend. Antalet besökare under 2007 uppgick till 27.771 personer, vilket är 2.582 personer fler, eller en ökning med 10,25 procent, jämfört med 2006, skriver man i ett pressmeddelande från museibyrån.


Svagare sommar
Samtliga av årets månader fick plus i besöksstatistiken förutom sommarmånaderna juni, juli och augusti samt oktober, som hade färre besökare än föregående år. Det här visar att det är just under lågsäsongen som den stora ökningen av besökare har skett, konstateras i pressmeddelandet.
– En långsiktig målsättning för oss har varit att få en jämnare fördelning av antalet besökare över året, att skillnaderna mellan hög- och lågsäsong ska minska, säger Annika Dahlblom, chef för utställningsenheten vid museibyrån.
– Ålänningarna är vår främsta målgrupp och vi vill vara ett aktivt museum för dem. Årets besökssiffror och hur de fördelar sig över året visar att vår långsiktiga satsning har börjat ge resultat,säger hon också.


Fri entré drar
De främsta orsakerna till att fler besökare hittade till Ålands museum och Ålands konstmuseum under fjolåret är sannolikt satsningen på fri entré under lågsäsong, fler och nya typer av evenemang i museerna, fler utställningar som visas parallellt i salarna samt kvällsöppet två dagar i veckan.
– Vår personal i receptionen har också alltid ställt upp till hundra procent för att våra besökare ska trivas, vilket säkert också bidrar till att många museibesökare kommer till oss, säger Annika Dahlblom enligt pressmeddelandet.
Hon ser även ljust på 2008:
– Vi har många spännande utställningar och evenemang på gång!

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

 

Uppåt även för Sjöfartsmuseet

Även på Ålands sjöfartsmuseum pekar besökssiffrorna uppåt. Inemot 18.000 personer besökte museet trots att man inte haft fri entré.
Också i fjol ökade antalet museibesökare vid Sjöfartsmuseet och trenden ser ut att hålla i sig.
– Statistiken visar att besökarna har ökat med 817 personer jämfört med 2006 och 1.539 jämfört med 2005.  Totalt besökte 17 733 personer sjöfartsmuseet under 2007, meddelar museichef Hanna Hagmark-Cooper.
Ökningen har för Sjöfartsmuseets del skett för både under högsäsong och lågsäsong.
– Resultatet är speciellt glädjande med tanke på att Ålands museum och Ålands konstmuseum har infört fri entré, något som sjöfartsmuseet inte har resurser att göra, framhåller Hagmark-Cooper.
– Ålands sjöfartsmuseum kommer också under 2008 att fortsätta med att inom ramen för sitt publika program visa intressanta utställningar och arrangera olika evenemang, tillägger hon.
 Nästa aktivitet på museet är ”Allsång i skansen” tillsammans med Rolling Home, Manskören åländska sångare och Göte Sundberg måndagen den 21 januari kl 19.00.
– Alla som känner sig sugna på att sjunga, nynna eller bara lyssna på sjömansvisor och shanties är varmt välkomna. Allsången sammanfaller med Pommerns 105-årsdag och här är entrén fri. (jk)