DELA
Foto: Tiina Tahvanainen

Från hysch-hysch till mod och kraft

Nu är det slut med smusslandet kring cancern.

Elva personer vågar visa hur det är att drabbas och att man kan bli frisk igen.

Tiina Tahvanainen har fotografera dem med det som gav styrkan.

Utställningen ”Mod, hopp och kraft” handlar om att insjukna i cancer, hur livet ser ut under sjukdomstiden och efteråt.

Elva personer berättar öppet om hur de såg döden i vitögat och hur de fick kraft att gå vidare. De är var och en med på två bilder och de har alla berättat sin sjukdomshistoria i utställningskatalogen.

Vid utställningen visas också en installation av konstnär Minna Öberg kallad ”Skyddsrum”.

Vernissagen är i dag, torsdagen den 22 mars klockan 18.00.

Utställningen visas på Ålands kulturhistoriska museum fram till den 29 april.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!