DELA

Framtidsskiss för post- och tullhuset klar i höst

Färre besökare, men ökad omsättning i hantverksbutiken. Det noterar verksamhetsledare Peter Winquist när Eckerö post- och tullhus nu stängt för säsongen.
Under hösten kommer direktionen att presentera en framtidsskiss där målet är att ytterligare höja post- och tullhusets attraktionskraft. (På bilden Peter Winquist i en utställning med båtbilder som ingick i sommarens utbud.)
Peter Winquist kan i det här skedet inte uttala sig om innehållet i framtidsskissen, men känt är att avsikten bland annat är att göra hela huvudbyggnaden tillgänglig för besökare. Något som innebär att den nuvarande gästhemsverksamheten upphör.
Däremot skall Artists in Residence-verksamheten med gästande konstnärer som bor och arbetar vid post- och tullhuset fortsätta. Det samma gäller också kaféverksamheten och det sommargalleri som finns i anslutning till kaféet, liksom turistinformationen där Winquist haft många besökare under den gångna sommaren.


Svag krona, öspel
Rent allmänt tycker Peter Winquist att det krävs ett ökat samarbete mellan olika Eckeröföretagare, turistanläggningar och turistaktiviteter för att höja Eckerös attraktionskraft.
– Färjpassagerarna går inte i land i lika hög utsträckning som tidigare, Eckerö-tåget från färjturerna har upphört säger han och konstaterar att den svaga kronkursen också inverkat på denna sommars besökssiffror.
Sådant som nedläggningen av affären i Storby och Nordea kontoret, postens indragningen av kontoret i post- och tullhuset ger inte heller några bra signaler, menar Winquist.
Öspelen hade, enligt hans åsikt, också en negativ effekt för landsbygden. Aktiviteterna var koncentrerade till staden och öspelsbesökarna letade inte i första hand efter kulturaktiviteter.
– Det är ju inte bara post- och tullhuset som haft färre besökare, också flera andra utställningar och museer har noterat samma utveckling i sommar.


Färre såg, fler köpte
Den stora sommarutställningen Crafts of Today i post- och tullhuset, med hantverk från Åboland, Åland, Roslagen och Bornholm, lockade omkring 13.500 besökare medan man tidgare haft som lägst 16.000 och som högst hela 25.000 besökare.
– Intressant är ändå att omsättningen i hantverksbutiken Formriket i anslutning till utställningen samtidigt ökat, säger Winquist.
Det är Ålands slöjd- och konsthantverk som stått bakom såväl utställningen som butiken.


Fyra konstnärer
Café Lugn & Ro, som Mercedes och Peter Winquist driver har också haft en hygglig sommar. De fyra konstnärer – Erica Pettersson, Andreas Dienert, Anette Gustafsson och Stig-Olof Jokinen – som ställt ut i det galleri som finns i anslutning till kaféet har också intresserat många besökare.
– Många har kommenterat utställningarna positivt, säger Peter Winquist som trots nedgången i de totala besökssiffrorna i sommar ändå vill se optimistiskt på post-och tullhusets möjligheter.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax