DELA
Foto: Leo Sarling

Framtiden oklar för Finströms museum

Finströms museum ligger på is.

Museet håller till i ett skyddsrum i Breidablick, och nu ställer Finströms bibliotek ut speciellt utvalda objekt från den vilande samlingen.
Finströms ungdomsförening har under många år ansvarat för Finströms museum, men nu är föreningen inaktiv. Kommunen är beredd att ta över verksamheten, men processen bromsas av att föreningen saknar kontaktpersoner. Under tiden har Finströms bibliotek fått tillåtelse att ställa ut några av museiföremålen.

Enligt Finströms biblioteks- och kulturchef Inger-Louise Andersson krävs det att någon från föreningen tar ansvar för att saker ska hända.

Vad krävs för att Finströms museum ska öppna igen?

– Det är föreningens sak att lösa, men vi har fått lov att ställa ut föremål från samlingen i Finströms bibliotek.

Till bibliotekets utställning har man lånat ett trettiotal objekt. Bland annat mjölkfat, mortlar, saltkar och horn för korvtillverkning.

– Ålands museum har katalogiserat samtliga föremål, och Rainer Kronstam visar dem vid behov. Men museets nuvarande lokal är inte lämplig ur en tillgänglighetssynvinkel.

Utställningen på Finströms bibliotek med föremål ut samlingarna har öppet under juli varje onsdag från klockan 18.30 till 20.30.

Läs mer i fredagens Nya Åland!