DELA

Forskare från Åland i ny bok om socialt kapital

Är finlandssvenskarna lyckligare och friskare och lever längre? Och beror det på att finlandssvenskarna har ett större socialt kapital än finnarna? Kring den frågeställningen kretsar inläggen i en ny bok som Svenska litteratursällskapet gett ut.
Redaktörer är Susan Sundback (bilden) och Fredrica Nyqvist, båda från Mariehamn.

Socialt kapital har varit ett av de mest omdiskuterade begreppen inom samhällsvetenskaperna under de senaste decennierna skriver Gunborg Jakobsson, professor i socialpolitik vid Åbo Akademi i bokens förord. Hon nämner läkaren och forskaren Markku T. Hyyppä som använt begreppet och fått stor uppmärksamhet för sina slutsatser om en hög förekomst av socialt kapital bland finlandssvenskarna.
Av bokens redaktörer Susan Sundback och Fredrica Nykvist är Sundback professor i sociologi vid Åbo Akademi och Nykvist projektkoordinator vid Institutet för hälsa och välfärd och forskardoktor vid Åbo Akademi i Vasa. Båda hör också till bokens medarbetare.
Sundback berättar att upprinnelsen till projektet var när Finlands akademi lanserade ett forskningsprogram kring socialt kapital och nätverk av tillit. En grupp forskare vid Åbo akademi, som sedan utökades också med andra, bland annat forskare med medicinsk kompetens, anhöll om medel för ett projekt som fick namnet ”Jakten på det sociala kapitalet”.

Läs mera i dagens, måndagens, Nyan.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax