DELA

Förseningavgift för att böckerna ska rotera

Skulder vill bibliotekschefen Eva Gustafsson-Lindvall inte prata om. Hon säger hellre förseningsavgifter och påminnelser.
Det är det man får, om man inte lämnar in sina lånade böcker i tid.
Sedan några år tillbaka tickar förseningsavgiften igång första dagen boken är försenad.
– Tidigare hade vi en avgift per vecka, men det blev för konstiga proportioner. Därför ändrade vi, säger Eva Gustafsson-Lindvall.
Förut, för många år sedan, tickade inte heller förseningsavgiften igång förrän låntagaren fick en påminnelse, och då kallades den krav. Men också det har ändrats.
– Det ändrades för många år sedan, men det kommer fortfarande in låntagare som blir förvånade över att de har förseningsavgift trots att de inte fått en påminnelse.


Påminnelser
Efter cirka två veckor får låntagaren den första påminnelsen.
– Förut väntade vi fyra veckor, när det var mer manuellt jobb och portokostnader med påminnelser.
Om låntagaren inte lämnat in boken efter första påminnelsen skickas efter ytterligare ett par veckor en andra påminnelse. Den tredje påminnelsen kallas däremot räkning.
– Då får man betala den förmodat borttappade boken.
Vad gör ni om man säger att man lämnat in den?
– Vi letar förstås här. Jag tycker överlag att vi försöker vara snälla. Vi vet alla hur lätt små barnböcker kan slinka undan.
Förseningsavgifterna och påminnelserna finns inte i första hand för att biblioteket ska få in pengar.
– Vi vill ha tillbaka böckerna. I ett bibliotek ska böckerna rotera, systemet bygger på att böckerna ska rulla.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson