DELA

Förnyad basutställning på Ålands konstmuseum

Tant Grön av Robert Hancock, videokonst av Ellika Sjöstrand och Bondbrud av Britta Gustafsson är verk som nu visas i Ålands konstmuseums förnyade basutställning som öppnas denna vecka.
– Att förnya basutställningen med jämna mellanrum är viktigt dels för att många besökare återkommer, dels för att också kunna visa den nyare konsten, säger konstintendent Susanne Procopé Ilmonen på Ålands konstmuseum.
Under utställningperioden för sommarutställningen Utpost, Mellanland, Brygga har Ålands konstmuseums basutställning tillfälligt huserat i Specialsalen i förminskad version. Nu har basutställningen flyttat tillbaka till konstmuseets två salar och i ny tappning.
Till sin hjälp i förnyelsearbetet har Susanne Procopé Ilmonen haft utställningsplanerararen Gunilla G Nordlund samt utställningsassistent Heidi Sjöblom.


Kvaliteten styr
Ålands museum och Ålands konstmuseum har haft sämre besöksstatistik under senaste år, men förnyelsen av basutställningen har inget med det att göra.
– Nej, det är sådant som hör till det kontinuerliga arbetet på museet. Det är viktigt i den här branschen att man inte bara låter sig styras av sådant som besökarsiffror. Det är kvaliteten som är det viktiga, att besökarna som kommer får se bra utställningar, poängterar Procopé Ilmonen.
I den klassiska avdelningen av basutställningen visas nu bland annat nyförvärvet från i våras, verket Höst på Åland av Amélie Lundahl som köptes in på Hagelstams internationella kvalitetsauktion i Helsingfors.
– Vi har inte haft något verk av henne och hon var en av Önningebykolonisterna, även om hon bara var här en kortare tid.
Procopé Ilmonen är också glad över de stora informationstavlorna på tre språk som museet nu kunnat sätta upp.
– Texterna skrevs av Sebastian Johans redan för flera år sedan och beskriver de mest framträdande epokerna inom det åländska konstlivet.
Tre målningar av Sigrid Granfelt (1868-1942): Mansstudie, Jaktscen och Sittande hundar som tidigare varit magasinerade visas nu i basutställningen.


Genus och ny teknik
– Vi har också försökt planera utställningen med ett genusperspektiv. På den klassiska avdelningen finns det mest män, men på den moderna är könsfördelningen jämnare.
Basutställningen tar sin början i Düsseldorfepoken på 1800-talet och fortsätter via Önningebykolonin och 1900-talets konst, bland annat representerad av Joel Pettersson, fram till den nya generationens konstnärer och samtidskonsten.
– Det är viktigt ur pedagogisk synvinkel att kunna visa för besökarna hur dagens konstnärer också inspireras av tidigare generationer. Därför är det roligt att vi nu i basutställningens moderna avdelning kan visa upp Britta Gustafssons Bondbrud I-II.
Den som vill kan sedan jämföra med Karl Emanuel Janssons Bondbrud i den klassiska avdelningen.
– I den äldre konsten dominerar oljemålningarna, därför vill vi gärna visa också andra tekniker i den moderna avdelningen. Dagens bildkonst är inte bara oljemålningar, i dag blir det mer och mer foto och video. Vi är glada att vi köpt in och nu kan visa Ellika Sjöstrands videokonst och Kenneth Bambergs fotokonst. De hör till de nyaste unga tillskotten i basutställningen.

KATARINA GÄDDNÄS

katarina.gaddnas@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax