DELA

Författarhem söker boende

– Jag brukar säga till besökare att det här är Finlands enda bebodda museum, säger författaren och journalisten Ann-Gerd Steinby.
Efter 18 år lämnar hon nu Anni Blomqvists hem på Simskäla och Ålands kulturstiftelse söker någon som är beredd att ta över värdskapet för författarmuseet.
Ann-Gerd Steinby och hennes make Gösta Berglund flyttade ut till Simskäla i Vårdö för att ta hand om Anni Blomqvists hus och hålla det öppet för 18 år sedan och det har uttryckligen varit deras gemensamma projekt. Att Gösta gick bort i början av året har därför också medverkat till Ann-Gerds beslut att nu lämna huset i andra händer.
– Det var bra att vara två här. Huset är ganska trångt och när det kom större grupper av besökare kunde vi hjälpas åt med guidningen, Gösta började med en del av gruppen i båthuset medan jag tog hand om de övriga inne i huset, säger Ann-Gerd.


Hus och fond
Anni Blomqvist, som gick bort 1990, hade testamenterat hela sin kvarlåtenskap till Ålands kulturstiftelse. Dels gällde det hennes hem på Simskäla, dels de medel som kulturstiftelsen nu förvaltar som Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond och som delar ut stipendiemedel.
Hemmet på Simskäla skulle bevaras i det skick det hade under Anni Blomqvists levnad. Hon tänkte sig det som ett hem för någon forskare eller författare med intresse för skärgården. För allmänheten skulle författarhemmet hållas öppet under tre sommarmånader men Ann-Gerd Steinby och Gösta Berglund har i praktiken tagit emot förhandsanmälda grupper med besökare från april till oktober.
– Och vi har faktiskt bott där sedan vi tog över, även om jag så länge jag jobbade och hade min redaktion i Mariehamn också måste ha en övernattningslägenhet i staden, säger Ann-Gerd.


Anpassning
Att det krävt en del anpassning är lätt att förstå. Trots att man i princip disponerar hela huset måste nedre våningen, åtminstone under den tid man tar emot besökare, vara möblerad som den var på Anni Blomqvists tid. I övre våningen finns två privata sovrum.
Totalt är det sju byggnader på tomten som skall hållas i skick även om det är stiftelsen som står för själva underhållet.
– Kulturstiftelsen har varit en fantastisk hyresvärd och meningen är ju inte att den som bor här skall behöva skruva och spika själv. Men man måste se vad som behöver åtgärdas.


Många besökare
Vanligen har man räknat in omkring 500 besökare per år men i år ser det ut att bli rekord med omkring 750. Många av grupperna kommer från det finska Finland där Anni Blomqvist är väldigt populär och känd eftersom musikteatern ”Myrskyluodon Maija” (Stormskärsmaja) uppförts på en lång rad scener runt om i landet.
– Tidigare kom det också mera besökare från Sverige när olika husmorsföreningar höll bokcirklar kring Annis böcker, men de besöken har tunnats ut, konstaterar Ann-Gerd.


Välrustat
En fördel för den eller de som förhoppningsvis kommer att ta över huset på Simskäla är att nästan allt man behöver finns på plats, från sängkläder till husgeråd.
– Här finns i princip allt. Det är bara att ta med sig gångkläderna och flytta in, säger Ann-Gerd som också nämner som en bonus det som den vildvuxna naturen strax intill huset bjuder på.
– Här har vi plockat såväl tranbär som hjortron, blåbär och svamp.


Ny bok om Anni
För Ann-Gerd Steinby betyder inte flytten från Simskäla att hon är färdig med Anni Blomqvist. År 1993 utkom den biografi över författaren som hon skrev tillsammans med Ann-Christin Waller. Den är sedan länge slutsåld och nu arbetar hon på en ny bok om Anni.
– Det blir en bok där jag utgår från mig själv, uppvuxen i en helt annan miljö i det centrala Helsingfors.
Ann-Gerd konstaterar också att hennes syn på Anni Blomqvist nog i viss mån förändrats under de år hon bott på Simskäla. Att hon förstår henne bättre nu.
Boken, som Söderströms förlag visat intresse för, skall utkomma till hundraårsminnet av Anni Blomqvists födelse nästa år. Då blir det också andra festligheter. Ann-Gerd Steinby sitter också med i en kommitté, ledd av Ben-Erik Alm, som kulturstiftelsen tillsatt för jubileumsåret.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax