DELA

Författare tonar ner Sundbloms betydelse

Mats Adamczaks kommande bok Den bortglömda historien avhandlar händelserna runt avgörandet av Ålandsfrågan, när Nationernas Förbund bestämde att Åland skulle tillhöra Finland men som självstyrt område.

– Jag vill komplettera historien, inte ändra den, säger Adamczak.
Mats Adamczaks bok skildrar den profinska Ålandskommitténs och prosvenska Ålandsrörelsens arbeten parallellt. Ålandsrörelsen med frontfiguren Julius Sundblom har fått en framträdande roll i historieskrivningen men i mindre framträdande i historieskrivningen är att Ålandskommittén tidigt började jobba för självstyrelselösningen som sedermera blev Ålandsexemplet i Nationernas Förbund.

– Det var ett genomarbetat förslag som kom till Tulenheimokommittén. Därför kunde ett förslag till självstyrelselag presenteras så snabbt, säger Adamczak.

Tulenheimokommittén tillsattes hösten 1919 av statsrådet och fick i uppdrag att göra ett förslag till proposition om självstyrelse för Åland till riksdagen.

Vem var Julius Sundblom?

– Förutom att han var Ålands kändaste politiker och en karismatisk ledare så var han en taktiker. Han valde vilken sida han skulle stå på. Han betydde mycket för Ålands självstyrelse men främst efter Nationernas Förbunds beslut. Före det var det svenska utrikesministern Erik Palmstierna som styrde i Ålandsrörelsen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!