DELA

Förening vill förverkliga Joel-operan

Operaföreningen Joel är en nybildad förening som hoppas kunna förverkliga det musikteaterprojekt som nyligen bortgångne kompositören Jack Mattsson och professor Lars Huldén arbetade med.
I går informerades man inofficiellt landskapets kulturbyrå vid en första kontakt. (På bilden Rolf Lindqvist, ordförande i den nya föreningen.)
Redaktör Rolf Lindqvist är ordförande i den förening som nu är under bildande. Han berättar att man träffade Jack Mattsson och Lars Huldén i samband med Ålandsdagarna i Helsingfors i juni och då diskuterade frågan om hur operaprojektet skulle kunna förverkligas.
Huldén var också på Åland igår, liksom Richard Bark, en regissör från Sverige som tidigare förverkligat flera operaprojekt.


Letar kompositör
Enligt Rolf Lindqvist vet man inte i detta skede hur långt Jack Mattsson hunnit med musiken, det kommer att framgå först när hans dator kunnat gås igenom. Lindqvist berättar dock att man ändå nu söker en ny kompositör för att kunna förverkliga operan på basen av Huldéns libretto.
Huruvida man kan arbeta vidare på musik som Mattsson komponerat eller om det måste bli en helt ny tonsättning går inte att säga i detta skede. Ekonomin är också en helt öppen frågan ännu.


Efter ”Katrina”
Som Nyan tidigare berättat togs initiativet till att göra musikteater kring Joel Pettersson av Huldén och Mattsson redan för flera år sedan efter framgångarna med musikteatern ”Katrina”.
– Efter ”Katrina” började vi diskutera saken och kom fram till att det här vill vi göra. Vi har redan skrivit ganska mycket, men helt färdiga är vi inte, sade Jack Mattsson till Nyan förra hösten.
Då hade Mattsson och Huldén tillställt landskapsregeringen ett brev där det man höll på att förverkliga beskrevs som ett ”musikaliskt-dramatiskt verk om Joel Pettersson” med arbetsnamnet ”Joel”.


Inte orkestrerat
Enligt brevet var Huldéns libretto färdigt. Även musiken skulle ha varit skriven, men ännu inte arrangerad för orkester.
Till Nyan sade Mattsson att det skulle bli en produktion med stor kör, solister och orkester.
Man hoppades att verket skulle kunna framföras i samband med invigningen av kultur- och kongresshuset, som man då ännu trodde skulle kunna ske 2008.
Landskapsregeringen fick också vid samma tid ett anbud om uppförande av operan ”Gustava” med musik av Lars Karlsson och libretto av Vibeke Voigt, byggd på en dramatisk händelse med verklighetsbakgrund på Föglö under 1800-talets förar hälft, men tackade i det skedet nej till båda förslagen.
Även andra förslag har lämnats in men slutligt har man ännu inte tagit ställning.


Inget tidsperspektiv
Enligt Rolf Lindqvist siktar den nya föreningen inte på att få Joel-operan uppförd vid invigningen av kultur- och kongresshuset.
– I det här skedet vet vi inget om tidsperspektivet, säger han.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax