DELA

Förenar skärgården genom kultur

Nu startar projektet Skärgårdskultur – en resurs för regionidentitet och lokalekonomi.
– Projektet ska främja gränsöverskridande verksamhet och hjälpa de nätverk som redan finns, till exempel körer och inom bildkonsten, säger samarbetschef Martin Öhman.
Som förberedelse för nästa stora EU-program, Central Baltic-programmet, har Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbetet initierat det tio månader långa projektet Skärgårdskultur.
Projektet går ut på att upprätthålla de nätverk och samarbeten som hittills uppnåtts genom olika projekt i de tre skärgårdsregionerna Stockholm-Åland-Åbo, samt komma fram till vad man vill jobba med inom den kommande programperioden.


Ting i Korpo
Rent konkret startar man arbetet med ett så kallat Kulturting. Förra året hölls tinget i Eckerö men i år planerar man att träffas den 12-14 oktober i Skärgårdscentret vid Korpo ström.
Till tinget har kulturarbetare, som verkar inom olika områden, bjudits in från alla tre skärgårdsregioner. Man väntar cirka 50 deltagare som ska få uppleva kultur, till exempel uppträder Våra skärgårdars kör med deltagande sångare från Kökar. Men man ska även diskutera sig fram till vad man vill ha för projekt i framtiden.
– Vi lever ju i en EU-värld så detta är bästa sättet att verka. Den här hösten avslutas många av projekten, som till exempel BUS-projektet, så nu gäller det att få fram resurser för att hålla kontakter vid liv, säger Martin Öhman.


Unga vill fortsätta
Agneta Österman, som representerar den svenska skärgården i projektets styrgrupp, har jobbat mycket med BUS-projektet, Barnens & Ungdomarnas Skärgård. Genom projektet har ungdomar från de tre olika skärgårdsregionerna träffats.
– De är faktiskt rätt molokna nu när de lärt känna varandra och så får höra att det är slut. Så nu har vi i styrgruppen pratat om att även bjuda in ungdomar som deltagare i kulturtinget och även på andra sätt hitta resurser för ärliga ungdomsträffar, säger Agneta Österman.


Möten på fältet
Den senaste tiden har projektledare Anna Sundblom rest runt i de olika skärgårdarna tillsammans med Martin Öhman för för att ta reda på vad folk vill ha för innehåll i projektet.
– Det viktigaste är att få idéer och träffa folk ute på fältet, säger Anna Sundblom.


Nya möjligheter
När den nya programperioden startar kommer även delar av Estland och Lettland att ingå i den berörda regionen. Det betyder ökad konkurrens om bidragspengarna men samtidigt även ökade möjligheter till samarbete med nya länder.
– Olika projekt kan ju också samarbeta med varandra. Hur kunde till exempel turism och kultur dra mer nytta av varandra?, säger Richard Johansson från projektet Scandinavian Islands.
Projektet Skärgårdskultur genomförs med medel från Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete och Svenska kulturfonden.

ANNA BJÖRKROOS