DELA
Foto: Rasmus Olin

Föreläsning om fynden i Kvarnbo

Arkeolog Kristin Ilves berättar vid två olika tillfällen om fynden som gjorts vid Kvarnbohallen under utgrävningarna i sommar.

– Jag är väldigt nöjd med resultaten och nästan lite överraskad, säger hon.
Anläggningarna visade sig att vara mycket mer fyndrika än vad Kristin Ilves hade räknat med. Under sommaren har Ilves tillsammans med en grupp andra arkeologer och volontärer undersökt ett område på 1 000 kvadratmeter bakom Saltviks kyrka där det funnits en järnåldershall.

– Jag är väldigt nöjd med resultaten och nästan lite överraskad, säger Ilves.

Stolphål och plogfåror

Torsdag den 22 september och lördag den 24 september berättar hon om fynden som gjorts under utgrävningarna vid Kvarnbohallen i sommar. Båda presentationerna är i Alandica och öppna för allmänheten. På torsdag har föreläsningen rubriken ” Kvarnbohallen mellan stolphål och plogfåror ” samt en föreläsning av professor Frands Herschend som berättar under rubriken ”Livet i hallen”. Föreläsningen börjar klockan 13.

På lördag föreläser Ilves under den Nordiska hembygdsträffen som hålls på Alandica. Rubriken är ”Ny pusselbit till åländsk yngre järnålder – hallgården i Kvarnbo”. Föreläsningen börjar klockan 14.00.

Oklart om fortsättning

Den första föreläsningen har fokus på de arkeologiska undersökningarna, vad de har gjort och varför har de gjort just det.

– Tänker under det tillfället också reflektera kring möjlig fortsättning och huruvida varför det är viktigt. Även professor Frands Herschend tänker bland annat ta upp just den frågan. Och den andra presentationen syftar till att kontextualisera Kvarnbo där den platsen jämförs med de andra boplatserna på Åland och diskuteras i samband med andra processer under yngre järnålder, säger Ilves.

Huruvida det blir fortsättning på utgrävningarna kan Ilves inte svara på i detta skede.