DELA
Foto: Stefan Öhberg

Folkmusikläger fick 2 000 euro

Föreningen Konstsamfundet delar sammanlagt ut 884 762 euro till 214 aktörer och projekt.

En del av pengarna tillfaller åländska aktörer.

Antons vänner, arrangera folkmusikläger på Kyrkogårdsö i Kökars skärgård, 2 000 euro (bilden är från ett tidigare läger).

Arbetsgrupp Hanström Mia, fyra kulturkvällar i juli i Övernässtugans trädgård, 1 000.

Arbetsgrupp Karlsson Carina, tryckningsbidrag för den historiska barnboken Ringen 1 000.

Bamberg Kenneth, utställning vid Mäntän Kuvataideviikkot sommaren 2017, 1 000.

Emmaus Åland, kulturfestival med temat nya rum, kläder och social hållbarhet, 2 000.

Ikram Nayab, produktionskostnader inför grupputställning och soloutställning på Åland, 1 000.

Syrjä-Johansson Katja, konstnärligt projekt och utställningskostnader, 1 000. (ke)