DELA

Folkiselever skapar sin egen musik

”Sjuder av liv” känns som ett lite gammaldags uttryck. Men musiklinjen vid folkhögskolan, som nu är inne på sitt andra år, sjuder verkligen av liv. Linjens alla åtta platser är besatta och musik skapas både i grupp och enskilt. Nyss kom en skiva med musik som skapats under hösten och som avslutning på läsåret kommer en till. (I bakre raden från vänster: Alexander Eriksson, Linda Mannström, Tomas Nyholm och Natali Lehtinen. Framför dem: Lucas Mendes, Emil Jokipalo och Tommy Holm. Längst till höger linjeledaren Peter Hägerstrand. På bilden saknas Nicolas Salas.)
Peter Hägerstrand som lett musiklinjen sedan den kom till för två år sedan är både glad och imponerad över allt det som hans unga elever – de flesta sexton år – åstadkommer i musikverkstad, övningsrum och studio. En massa låtar och låttexter växer fram efter hand och också instrumentalt har eleverna förkovrat sig mycket.
Han berättar att man medvetet går in för att uppmuntra det egna musikskapandet där mycket görs vid de åtta datorer som finns till för ändamålet.


Musikskapande
En del av dem som söker sig till linjen har sysslat med att skapa låtar och texter tidigare men för många är det helt nytt.
– Vi inleder med att göra melodier till olika texter som jag letar fram men det leder snart över i egna grejor där man både sätter musik till texter och gör texter som passar till musiken, säger Hägerstrand.
– Vissa är till en början ganska rädda för det egna skapandet men det har visat sig att det går mycket snabbt att falla in i det.
Mycket av det som finns på den skiva som nyligen getts ut kan klassificeras som rock och pop i vid mening och också det är ett ganska medvetet val.
– Även om det inte är uttalat så är det ju i praktiken fråga om en pop- och rocklinje, säger Hägerstrand.


Även timlärare
Men även annat ryms med i undervisningen, man bekantar sig med klassisk musik och folkmusik.. Utöver Hägerstrand, som är fast anställd och bland mycket annat tar hand om gitarrundervisningen, har man tre timlärare: Catherine Frisk Grönberg, som undervisar i sång och klassisk tonbildning, Kari Sundström, som liksom Frisk Grönberg är lärare vid Ålands musikinstitut, har hand om teoriundervisningen och Lasse Sundblom undervisar i keyboard och piano.


Mycket i verkstaden
En rejäl bit av undervisningen – hela sex timmar i veckan – ges vid datorerna i musikverkstaden och det förklarar den centrala roll som musikskapandet har. Men man lägger en hel del tid på att förkovra sig i det instrumentala och mycket av den undervisningen sker i grupp. Nästan alla spelar redan något instrument när de kommer och andra lär sig.
Peter Hägerstrand har gjort en intressant iakttagelse:
– Det har visat sig att de som inte spelar något instrument när de kommer ofta är de som har allra lättast att skriva egen musik.
Någon betygsättning sysslar man inte med på musiklinjen, men eleverna har närvaroplikt och alla skall göra ett eget musikrelaterat slutarbete, det kan till exempel vara en egen skiva med eget material, ett konsertarrangemang eller något liknande.


Gärna tvåårig
De flesta som gått på linjen under de första två åren har varit sextonåringar även om det inte finns någon övre åldersgräns. Att linjen är bara ettårig ser Hägerstrand därför som lite av ett problem.
– När man är sexton år och går ut musiklinjen så är det ett stort steg att ta klivet till någon fortsatt musikutbildning utanför Åland. Redan som sjuttonåring är man mycket mera mogen och därför skulle det vara idealiskt med en tvåårig utbildning.
På två år skulle man hinna med mycket mera. Nu känns det ibland lite svårt att skiljas efter bara ett läsår, tycker Hägerstrand.


Inte tråkigt
Inom skolan har musiklinjen ett gott samarbete med både den skapande linjen och medialinjen. Man har på det sättet kunnat skapa musik både till teaterföreställningar och filmer.
– Tråkigt har eleverna i varje fall inte, konstaterar Hägerstrand. Och det håller några av de elever vi träffar med om.
– Vi har lärt oss massor och alla har utvecklats mycket, säger Linda Mannström.
– Och ändå ville jag inte hit och var sur för att jag inte kom in på de andra utbildningar som jag sökt till, tillägger hon med ett leende.
Tomas Nyberg säger för sin del:
– Jag ångrar inte ett ögonblick att jag sökte hit som första alternativ. Jag har lärt mig spela gitarr mycket bättre och Peter är en jättebra lärare.
Tommy Holm som spelat trummor tidigare håller med och tycker att han utvecklats mycket sedan han började i höstas.
– Jag har lärt mig mycket mer om hur man bygger musik, säger han.
– Mitt bästa år, säger Emil Jokipalo som spelat en hel del i band innan han kom till musiklinjen.


Spelar på fredag
Nu på fredag skall musiklinjens eget band spela på en tillställning som skärgårdsungdomarna i Skunk håller på Uncan i Mariehamn. Också sådana framträdanden, liksom olika studiebesök och gästande föreläsare ryms inom ramarna för undervisningen.
Den nyutkomna skivan innehåller tolv låtar komponerade och framförda av linjens studerande: Alexander Eriksson, Natali Lehtinen, Nicolas Salas, Linda Mannström, Tommy Holm, Lucas Mendes, Tomas Nyholm och Emil Jokipalo.
Skivan är inte gjord i kommersiellt syfte och finns därför inte i den allmänna handeln, men är någon specialintresserad av den så kan man vända sig till Peter Hägerstrand.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax