DELA

Folkhögskolan redo ta emot mera hantverk

– Det finns alla möjligheter att utveckla hantverksutbildningen vid folkhögskolan. Det säger Maria Säll-Öfverström (bilden) som är ansvarig för konst- och hantverkslinjen. Även rektor Jana Ekebom och skolans direktion som höll möte på tisdagen ser positivt på signalerna från den nya regeringen.
– Jag har alltid pratat om att vi borde få bygga ut vår hantverksutbildning med ett andra år. Det skulle ge möjligheter till fördjupning och specialisering, säger Maria Säll-Öfverström.
Den nuvarande ettåriga utbildningen som omfattar 34 veckor har vid de utvärderingar som gjorts bland eleverna fått positiva omdömen för de möjligheter den ger att pröva på olika former av hantverk. Ett andra år skulle, enligt Säll-Öfverström, ge eleverna möjligheter att gå vidare och fördjupa sig i de områden som de känner mest för.


Åtta platser
Linjen för konst och hantverk har åtta platser och i år arbetar man med sju elever. Vanligen har man haft kring 15-20 sökande till utbildningen, men i år något färre. Minimiåldern är 17 år och i år är eleverna mellan 18 och 52 år gamla.
Att antalet sökande inte ökat trots att hantverksskolan i Tosarby lagts ned kan enligt Maria Säll-Öfverström åtminstone delvis förklaras med att direktionen för två år sedan höjde kursavgifterna för speciallinjerna radikalt, från 680 euro till 1.700.
Avgifterna går inte direkt till undervisningen men till studieresor och liknande och har bland annat för konst- och hantverkslinjens del använts till kurser i glasblåsning på Kosta-Boda i Sverige kring påsken. I vår kommer man att göra en studieresa till Kina.


Fyra lärare i år
Linjen arbetar i år med fyra lärare, utöver Säll-Öfverström som är textillärare på heltid även Paul Bradley som är timlärare i huvudsyssla i keramik, Monique Lundberg som är timlärare i huvudsyssla i bildkonst och Torbjörn Eckerman som är timlärare i träslöjd.
I fjol erbjöd man också metall och smide som hölls i Tosarbys utrymmen med Anna Sundblom som lärare, men nu skall Tosarby säljas och någon egen smedja har folkhögskolan inte ännu.
Vid sidan av speciallinjen inom konst och hantverk ger folkhögskolan en viss grundutbildning i hantverk för eleverna på den skapande linjen.


Överraskande
För såväl rektor Jana Ekebom som Maria Säll-Öfverström kom skrivningen om hantverksutbildningen i regeringsprogrammet som en överraskning. Några diskussioner hade inte på förhand förts med skolan.
– Men det ligger väl i sakens natur att en tillträdande landskapsregering skriver sitt eget handlingsprogram, säger Ekebom.
Hon berättar att frågan berördes när skolans direktion höll möte på tisdagen. Direktionen ställde sig positiv till idén, utgående från skolans förutsättningar och vill vara delaktig i den fortsatta processen.


”Alla möjligheter”
Maria Säll-Öfverström är egentligen inte så förvånad över att man nu går in för folkhögskolan.
– Om hantverksutbildningen skall in under landskapet och man redan har en sådan utbildning här vid folkhögskolan så skulle det väl vara konstigt om man inte frågade oss om möjligheterna att vidareutveckla verksamheten. Och vi har alla möjligheter att utveckla vår konst- och hantverkslinje, även om det kräver tid och resurser.
– Det känns faktiskt riktigt inspirerande, tillägger hon.
I fråga om de yttre förutsättningarna är det främst byggandet av en smedja som måste till och även skolans träslöjdsal borde utvecklas.


Formgivning?
I de utredningar som gjorts kring hantverksutbildningen har man bland annat lyft fram nödvändigheten av en fördjupad undervisning i formgivning och design. Några hinder för att utveckla den sidan vid folkhögskolan ser Maria Säll-Öfverström inte heller.
– I det första året är det viktigt att eleverna får en känsla för materialet, men i ett andra år, som skulle ge möjligheter till fördjupning, kunde man lyfta fram formgivningen mera än hittills, också sådant som till exempel utställningsproduktion. För specialkurser engagerar man redan lärare utifrån.


”Gå på djupet”
När Nyan besökte folkhögskolan i går höll Paul Bradley just på med sin keramikundervisning. Även han ser stora fördelar i en tvåårig utbildning.
– Det skulle vara jätteroligt om undervisningen byggdes ut. Nu sysslar jag mest med grundtekniker, men det skulle vara roligt att kunna gå mera på djupet och också ta in andra som är specialister på olika områden, säger han.


Olika förslag
Den 8 november presenterade Nyan förslagen till en ny utbildning inom formgivning i Kastelholm, som en planeringsgrupp tillsatt av den förra landskapsregeringen lade fram. Den 24 november publicerades det nya regeringsprogrammet och där sägs att folkhögskolan skall vara huvudman för hantverksutbildningen men att vissa delar kan utlokaliseras till Kastelholm när kungsgården renoverats.
I gårdagens tidning kom Adam Gordon och Maria Korpi, som arbetat för Kastelholmsalternativet, till tals, liksom nya utbildningsministern Britt Lundberg (c) som förespråkar folkhögskolan.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax