DELA

Folkdräkter och kultur i ny förening

Ålands folkdräkts- och kulturförening tar nu vid efter folkdräktsrådet. Föreningen presenterade sig på lördagen på Ålands hemgård där man har sitt högkvarter. Arbetet kommer lämpligt i gång inför 2008 då man kan fira hundra år av folkdräktsarbetet på Åland. (På bilden från vänster: Barbro Häger, Britta Landell, Pär-Olof Jansson, Siv Jansson och Ragni Eriksson.)
Folkdräktsentusiasten Pär-Olof Jansson leder den nya föreningen som inregistrerats i år. Det var ju han som var tongivande i folkdräktsrådet.
Han berättar att folkdräktsrådet hade ett nära samarbete med Ålands hembygdsförbund och kunde utnyttja dess kansli, bland annat för att uppbevara de mappar med dräktbeskrivningar och mönster som blivit till genom åren. När hembygdsförbundet upphörde med sin verksamhet blev man lite husvill, men så kom idén om en egen förening.
– Det var Olof M. Jansson i Hammarland som började säga att vi borde ombilda dräktrådet till en förening för att kunna ta vara på våra folkdräkter och på kulturen, berättar Pär-Olof Jansson.
Man vände sig sedan till kommundirektör Harry Jansson i Jomala för att få stadgar utarbetade på basen av dräktrådets gamla statuter och nu är stadgarna godkända och föreningen registrerad.
Föreningen skall inte bara forska i och ta tillvara de åländska dräkttraditionerna utan också ordna diskussioner, kurser, festtillfällen och andra aktiviteter.
Utöver enskilda medlemmar hoppas man få de åländska kommunerna med som stödmedlemmar.


Bondbröllopet
Föreningens första stora utmaning har man redan bakom sig. Det var nämligen föreningen som hade ansvaret för genomförandet av det uppmärksammade bondbröllopet i Helsingfors i samband med de åländska landskapsdagarna i juni.
– På självstyrelsedagen hade vi dessutom ett femtiotal personer i folkdräkt med i tåget och via Ålands bildningsförbund har vi också haft möjlighet att informera kursdeltagare från Norden om åländska dräkttraditioner, midsommarstången och ålandspannkakan, med mera.
Pär-Olof Jansson menar att föreningen har en uppgift i att lyfta fram sådant ur den folkliga kulturen som bondbröllopet, jultraditioner och mattraditioner.


Jubileumsår
År 1908 syddes de första rekonstruerade åländska dräkterna upp till den sångfest som då hölls och det siktar föreningen på att fira nästa år.
– Vi skall ordna en utställning med alla åländska folkdräkter och om möjligt också med förlagorna.
Detta med förlagor är viktigt i sammanhanget. Det handlar ofta om små pusselbitar, en väst, en mössa, en blus eller en sjal – eller bitar av sådana – som någon hittat i kistor eller på vindar. Går de tillbaka till medlet av 1800-talet kan de ge viktiga ledtrådar för det arbete med dräkterna som hela tiden fortgår.
– Nu i höst skall vi också ha en dräktkurs. Den startar här i Hemgården den 19 september och leds av Sylvia Karlsson. Intresserade deltagare kan anmäla sig till mig, säger Jansson.
Vice ordförande i den nya föreningen är Ragni Eriksson, sekreterare Anette Sandberg och kassör Gullan Fagerström.

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466


Foto: ANDREAS DIENERT