DELA

Föglöfest på stadshuset

På lördag, den 11 januari, klockan 15.00 ordnar Föglö hembygdsförening en Föglöfest i stadshuset i Mariehamn.
– Vi utlovar en traditionell skärgårdsfest med festtal, mycket musik men också teater och allsång, skriver ordförande Eva Nyberg i ett pressmeddelande.
Föreningen har två gånger tidigare, 1990 och 1995, ordnat liknande fester i stadshuset.
– Det har varit uppskattade tillställningar som lockat både ortsbor, föglöbor i förskingringen och andra med Föglöanknytning till trevlig samvaro under en tid på året då resorna till Föglö kanske inte blir så många. Också denna gång hoppas vi på god uppslutning av Föglövänner från när och fjärran, skriver Nyberg i pressmeddelandet.
Festtalare är lagtingets föglöbördiga vicetalman Viveka Eriksson. Kommunen framför också sin hälsning till festdeltagarna.

Musik
För musikframträdandena står föglöbor i olika åldrar: Föglö kyrkokör inleder tillsammans med Kökarröster under Philip Hällunds ledning, Kyrkans tjänare med Holger Sundblom, Karin Fyrvall och Isak Fyrvall på fiol, förstärkta av Peter Karlsson på gitarr och den nye kantorn Harri Mölsä på klaviatur framför folkmusik från Föglö, Ann-Irene Dahlgrén och Viola Fyrvall sjunger solo och Jochum Juslin och Andreas Nyberg spelar gitarr och fiol.
Uffe Andersson leder allsången.
Margareta Österman och Kaj Lybeck framför en enaktare om tillvaron för de spetälska som tvingades ut till Gloskär i Föglö skärgård på 1600-talet.
– Pjäsen framfördes för Föglö grundskolas elever ute på Gloskär i maj 2013 då hembygdsföreningen ordnade en historielektion i det fria.

Till minne av
Hösten 2013 mottog Föglö hembygdsförening ett stort arv efter föglöbördige Lars Troberg.
– Han levde och verkade hela sitt vuxna liv i USA, men återkom varje sommar till hembygden och barndomshemmet Tallbacka i Degerby. Lars mor Augusta härstammade från Enigheten varifrån Tallbacka i tiden är utbrutet. Lars och hans hustru Jo Ann hade inga barn. Lars valde därför att låta sin egendom i Degerby gå tillbaka till Enigheten och testamenterade totalt 27 hektar mark inklusive det välhållna Tallbacka till hembygdsföreningen.
Lars Troberg var en stor älskare av klassisk musik, med särskild förkärlek för Tjajkovskij och Mozart.
– För att hedra Lars Trobergs minne framför därför Andreas Nyberg ackompanjerad av Patrik Komorowski den första satsen av Tjajkovskijs violinkonsert. (ke)