DELA

Flickkören som fått förtroende

– Det råder en allmän missuppfattning att barn bara vill skrika sång. De kan så mycket mer bara vi ger dem förtroende.
Det säger Karin Bäckström, dirigent för Adolf Fredriks flickkör som just nu gör en sommarturné på Åland.
Kören är Adolf Fredriks musikklassers representationskör, vilket innebär att de trettio flickorna som sjunger i kören är handplockade från musikklasserna.
– Flickorna övar två dagar extra i veckan. Kören är en bra början för de som vill satsa på avancerad körsång, säger dirigenten Karin Bäckström.
På repertoaren står allt från 1500-tals musik till traditionella sommarsånger.
– Kören sjunger också på Benny Anderssons nya platta som släpps i dagarna och anlitas som representationskör av till exempel riksdagen eller olika företag.


Allvar
Flickorna i kören är mellan 12 och 16 år. Att sjunga i kören innebär ofta hårt jobb.
– Musikskolan är en skola som skurit ner på den vanliga undervisningen och istället satt in extra timmar i musik. Men eleverna måste ändå uppfylla de nationella kunskapsmålen, så undervisningen kan vara ganska krävande. Tjejerna i kören går dessutom ofta ifrån lektionerna om de har många uppdrag. För att sjunga i kören krävs det alltså att flickorna är motiverade, säger Karin Bäckström.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!

karin.erlandsson@nyan.ax

tfn 528 466