DELA

Flera röster firar med konsert och ny skiva

Flera röster är en liten kör med högt ställda ambitioner. Kören blev till för tio år sedan och nu firar man jubileet med konsert den 23 oktober kl. 18 i stadshuset i Mariehamn och med att ge ut körens andra skiva. (Bilden från en av körens övningar inför jubileumskonserten.)
När Flera röster bildades år 2000 hade en del av deltagarna redan haft liknande körambitioner i ett par olika kvartetter. Man hade också körerfarenhet från mera traditionella typer av körer.
Nu ville man starta en liten och sammanhållen kör där man kunde sikta högre, främst med en klassisk repertoar men ändå med en öppenhet för körmusik ur andra genrer. Både Abba och The Beatles har funnits med.
Snart utkristalliserade sig en kärntrupp som fortfarande sjunger med. Något har kören utvidgats och består i dag av tio sångare.
Körens nya skiva beskrivs som en inspelning med ”favoriter”.
Jubileumskonserten, där man kan inhandla skivan och den jubileumsskrift som kören gett ut, hålls i stadshusets sal lördagen den 23 oktober kl 18.

Läs mera
om Flera röster i dagens, tisdagens, tidning.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax