DELA

Flera nyheter på bokmässan

På lördag är det dags för den trettonde åländska bokmässan. På programmet står både bokutgivning och skivutgivning.
Bokmässan slår upp Alandicas dörrar på lördag klockan 11.00 och stänger 16.00. Liksom tidigare är det fri entré.
Till årets mässa har 35 deltagare anmält sig. Helt nya för i år är Mariana Mox, Anders Hellberg, Folke Wickström och Jerker Örjans, Dånö museiförening, Kulturföreningen Katrina och Ålands teknologicentrum.
– Bland deltagare som nu återkommer efter något års paus återfinns Ålands kulturstiftelse, Amnesty International på Åland, Ålands spelmansgille, Mariehamns stadsbibliotek, Greta Sundström, Fotoklubben Obscura, Kjell Ekström, Skogsjö Media, Ålands telehistoriska förening och Margareta Jorpes-Friman, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.
Övrigt program är Mariehamns stadsbibliotek som visar upp sin nya hemsida, Stäni Steinbock som spelar kantele och Per-Ove ”Bolle” Högnäs som visar filmer.
– Sedan senaste bokmässa har utkommit över 40 nya åländska böcker och många av dem presenteras på författarscenen under hela dagen. Som presentatör fungerar bland andra Ann-Louise Fogelström.


Skivutgivning
Ett flertal böcker ges ut under mässan. Till dem hör Isela Valves bok ”Joels färger” och Margareta Jorpes-Frimans böcker ”Kökars kloster” och ”Kökars munkar”.
Amnesty International på Åland har premiärutgivning av sin skiva ”20 voices”.
– Idén med bokmässan är att samla ett så stort utbud som möjligt av både gammalt och nytt och därigenom erbjuda besökarna möjlighet att bekanta sig med det stora utbud av åländsk litteratur som finns.
Dessutom uppmärksammas årets Elsa. Elsafonden grundades 2009 av Isela Valve och årets Elsa har utsetts sedan dess (2009 Cia Nummelin, Lemland och 2010 Åsa Lundberg, Brändö)
Ålands biblioteksförening förvaltar fonden och har en grupp som väljer årets Elsa. Förslag till Elsakandidater ges, med motiveringar, av biblioteksbesökare och bibliotekspersonal på Åland. Vem som har utsetts hålls hemligt fram till bokmässan. (ke)