DELA

Filminstitutet vill driva Savoy

Ålands filminstitut är redo att ta över driften av Bio Savoy och ge biografen en bred repertoar för alla åldersgrupper. Det säger institutet i en skrivelse till Mariehamns stad. (På bilden filminstitutets verksamhetsledare Minna-Lotta Blomqvist.)
Filminstitutet vänder sig till staden med anledning av den diskussion som nu förs kring biografens framtid. Man hänvisar till att stadsstyrelsen den 24 januari beslöt att staden är redo att delta i en utredning och diskussion med berörda intressenter för att bevara byggnaden och trygga bioverksamheten.
I skrivelsen, som är undertecknad av institutets verksamhetsledare Minna-Lotta Blomqvist, hänvisar man bland annat till att institutets syfte är att främja filmkulturen på Åland och att biografverksamheten är en viktig del av helheten.


Vill aktivera
Filminstitutet anser också att Bio Savoy under de senaste åren drivits på sparlåga.
– Ålands filminstitut vill gärna se en biograf utnyttjad till fullo, både när det gäller filmvisningar och eventuell annan verksamhet. Det är av yttersta vikt att filmvisningar ordnas med största möjliga bredd även i Mariehamn och att dess innevånare erbjuds, förutom möjligheten att se de senaste filmpremiärerna på biografduk, även andra filmkulturella upplevelser i stadens enda biograf, skriver institutet och räknar upp en hel rad filmiska programaktiviteter som institutet ämnar genomföra:
n Babybio och visningar av barn- och familjefilmer både dag- och kvällstid.
n Matinéföreställningar för äldre publik.
n Temaveckor i samband med till exempel olika evenemang i staden.
n Skolbioföreställningar i samarbete med åländska grundskolor.
n Specialvisningar under skolornas lov.
n Färska biopremiärer av internationella filmer för alla åldersgrupper.
n Månadsvisningar av smalare film i samarbete med andra aktörer.
n Filmfestivaler både i Filminstitutets och andra aktörers regi.


Respekt för huset
Utöver detta påpekar man i skrivelsen från filminstitutet att Savoyfastigheten har stora möjligheter att utvecklas till ett levande centrum för filmkulturen på Åland och att det inom filminstitutet finns ett stort intresse att vara med och forma även annan verksamhet i huset.
– Vi har stor respekt för biografbyggnadens kulturhistoriska värde och vill gärna se en lösning som gör det möjligt att bevara och K-märka själva byggnaden, samt även i fortsättningen bedriva den verksamheten huset är ämnat för, framhåller man.
Skrivelsen avslutas med en förhoppning om att de nuvarande ägarna, Mariehamns stad och landskapsregeringen tillsammans skall finna en stabil lösning som på bästa sätt tar till vara byggnadens möjligheter och tryggar en fortsatt biografverksamhet på Åland.
Som Nyan tidigare berättat har även Dennis Jansson visat intresse för att överta Savoyhuset och driften av biografen, detta förutsatt att han kan avyttra Mariepark.