DELA

Filmen är ett annat sätt att berätta

De barn som inte är så starka skribenter har möjlighet att blomma upp med filmen som redskap.
Det lär sig lärarna som går en kurs i film- och mediapedagogik samtidigt som deras elever praktiserar filmandet.
Sextio lärare och elever samlades på Lemböte två dagar i förra veckan för att lära sig mer om film, manus och bildtänk.
Lägret är en del av det EU-finansierade projektet YoBaNa (Young Balitic Narratives) där ett flertal skärgårdsregioner kring Östersjön deltar.
– Enligt EU:s sätt att se på Åland är Åland helt och hållet en randregion, säger projektledare Arn-Henrik Blomqvist.
Målet med projektet är att barn i just randregioner skall få stärkt självkänsla och mindre känsla av isolation. Så stor det i projektbeskrivningen.
– Film är något man kan jobba med var man än bor. Därför är det tacksamt att jobba med om man bor lite avsides, säger Arn-Henrik Blomqvist.
I förlängningen hoppas man tack vare projektet motverka utflyttning.
– Barnen skall applicera mediet i sin fritid, förhoppningsvis blir någon så intresserad att de väljer det som framtida yrke.


Möjlighet
Parallellt med att eleverna filmar går deras lärare en kurs i film- och mediapedagogik.
– Film och media är också en berättelse. De som är svagare i att skriva en vanlig text kan berätta genom film istället, säger kursledaren Per-Ingvar Adamsson.
Film skall inte ersätta den traditionella texten, menar han.
– Däremot kan filmen ge en annan möjlighet och ett annat uttryckssätt.
Carina Jansson, klasslärare i Geta skola och en av de lärare som går kursen, håller med.
– De barn som inte lyckats skriva så bra har fått blomma upp med hjälp av filmen, säger hon.
Hon har med sin klass jobbat med film under hela året.
– Vi har försökt på egen hand, men nu har jag lärt mig vad man skall tänka på för att skapa berättelser i en film.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax