DELA

Filmbolag vill jobba med Åland

Kan Åland bli inspelningsplats för svenska deckare?
Den möjligheten finns när Filmpool Stockholm Mälardalen, som medverkat i filmatiseringen av Stieg Larssons millennietrilogi, vill ha med Åland i sitt framtida arbete.
Än så länge rör det sig om en informell intresseförfrågan, så Filmpool Stockholm-Mälardalens vd Åke Lundström vill inte säga vad ett samarbete skulle kunna leda till för Ålands del. Men att åtminstone delar av framtida filminspelningar skulle kunna förläggas till Åland är inte uteslutet.
Filmpoolen har nyligen inlett ett samarbetet med Gotland i Gotlands filmfond. Ett konkret resultat av det är filmen Änglavakt med Michael Nykvist som delvis spelas in på Gotland.


Tre uppgifter
Filmpoolen, som grundades 2007, har tre uppgifter:
n Att få filmbolag att vilja jobba i Stockholm och Mälardalsregionen.
n Att hitta talanger och utveckla nätverk för filmskapande.
n Att finansiera film.
Målet är att ge filmindustrin i Stockholmsregionen ett lyft på samma sätt som fonden Film i väst på 90-talet lockade filmbolag till Trollhättan.
Hittills har bland annat komedin ”Allt flyter” och Stieg Larssons millennietrilogi filmats i Stockholm med stöd av Filmpool Stockholm Mälardalen. I Stieg Larsson-projektet var filmpoolens uppgift att hitta lämpliga miljöer och ordna regional finansiering.


Samarbete ger bidrag
Att man nu kastar blickarna på Åland har en enkel förklaring – pengar. Med samarbete över regionala och nationella gränser är det lättare att få EU-stöd för filmprojekt.
– Ju flera som är med, desto bättre. På det sättet har Åland en tyngd som vida överstiger vår folkmängd, säger Michael Hancock, film- och tv-författare i Eckerö med många kontakter i den svenska filmbranschen.
Han blev nyligen kontaktad av Filmpool Stockholm Mälardalen. Ett tänkbart upplägg är att föreningen Ålands filminstitut, som fört en tynande tillvaro, övertas av landskapsregeringen och sedan representerar landskapet i Filmpoolens organisation.
Michael Hancock skall presentera ett förslag för landskapets kulturdelegation nästa vecka.
– I idealfallet tar landskapet över huvudmannaskapet för filminstitutet och skjuter till pengar, till exempel 2-4 euro per ålänning, till den gemensamma filmfonden.
För de pengarna skulle Åland få en representant i filmfondens styrelse, och förhoppningsvis uppmärksamhet och intäkter om och när filminspelningar förläggs till Åland. Några löften finns förstås inte om att någon Salander, Irene Huss eller Wallander-liknande filmhjälte skall dyka upp på Mariehamns gator. Men något skulle Åland få ut av sin medverkan.
– Det är för tidigt att säga hur det går, säger Åke Lundström.
– Vi har diskuterat ett samarbete, men vart det leder vet jag inte.


Landskapsstöd till film
Att landskapsregeringen ser möjligheterna med filmstöd är klart. I budgetförslaget för 2010 viker man 150.000 euro till två filmer som spelas in på Åland nästa år – den finlandssvenska barnfilmen ”Iris” i regi av Ulrika Bengts, och Johan Karrentos ”Murder”.
Regeringen ser filmerna som ”destinationsmarknadsföring för Åland”.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax