DELA

Festligt när läståget avgick i Ytternäs

I går kunde läståget med elever från Ytternäs skola som passagerare tuffa ut på sin andra resa. Ombord fanns 38 ettor, alla nya läsare, och fem tvåor som var bortresta eller av andra orsaker missade fjolårets avgång.
Ytternäs skolas och Ytternäs hem- och skolaförenings satsning på projektet ”Livslångt läsande” fick i fjol ett nytt tillskott i form av ett fiktivt läståg. I går avgick årets tåg. Alla skolans övriga elever, med sina bänkböcker i händerna, bevittnade hur de nya läsarna tågade in och tog plats i läståget.


Till musik
Extra festligt blev intåget genom att de läsarna anfördes av trumpetisten Åke Hillar och trumslagaren Martin Welander från musikinstitutet. I täten gick också klasslärare Gunnel Sarelin-Wiss och assistenten Emma Liljegren med en bandetoll med påskriften ”Livslångt läsande”. Att de nya läsarna var lite stolta när de tågade in gick inte att ta miste på.


Bokkorgar
Vicerektor Monica Grunér och klasslärare Annika Pensar överräckte två korgar med nya böcker till de två klasserna på läståget.
Stolt lästågsstins var skolbibliotekarie Elspeth Randelin.
– Alla som är med på tåget kan läsa och har läst minst en bok på lämplig nivå. Det har varit tryck på en tid redan, många har frågat om när läståget skall starta men vi väntar ju till dess alla kan läsa.
– Roligt var det också att de tvåor som inte hade möjlighet att vara med när tåget gick i fjol också ville stiga på nu, tillägger hon.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

jonas.edsvik@nyan.ax