DELA

Feminism och skugga i litteraturdagsöppning

– Vi måste försöka undvika att kvinnan hamnar i skugga igen, säger Ebba Witt-Brattström. I går öppnade hon Mariehamns litteraturdagar som har just skugga som tema.
Ebba-Witt Brattström, professor i litteraturvetenskap, författare och feminist använde i sitt öppningsanförande temat skugga för att visa hur hon själv och andra via sjuttitalsfeminismen och kvinnolitteraturen samlade kraft för att lyfta fram kvinnan i ljuset. Detta lät hon sedan kontrastera mot dagens postmodernistiska kvinnosyn där kvinnan och det kvinnliga igen riskerar att hamna i skugga. Det handlade om två olika synsätt, ett utopiskt och ett dystopiskt, menade hon.
Det var genom kvinnolitteraturen som den utopiska synen fick sin kraft. Ebba Witt-Brattström berättade om den optimism och kraft som hon själv och andra som var unga på sjuttiotalet upplevde genom de kvinnliga författarna.


Kunskapsprojekt
– Sjuttitalsfeminismen var ett gigantiskt kunskapsprojekt, sade hon och räknade upp en lång rad författare som betydde mycket för de unga svenska feministerna i bland annat Grupp 8.
– Det skapades en frizon för ett antipatriarkaliskt tänkande.
Framför allt läste man skönlitteratur. Ebba Witt Brattström hänvisade till Virginia Woolf som sagt att det finns mer fakta i fiktionen än i facklitteraturen.
Motstånd mötte man naturligtvis också i de rådande strukturerna i samhället.
– Problemet med kvinnolitteraturen är ju att den avbildar mannen i naturlig storlek och det upplever en del män som en degradering.


Med bestämda steg
Bland många kvinnliga författare som Ebba Witt-Brattström lyfte fram återkom hon flera gånger till Doris Lessing.
– Hon skapade en helt ny kvinnotyp, en som gick med bestämda steg.
Det man ville var att kvinnorna skulle ta steget ut ur skuggan och in i ljuset.
I dag är detta inte en lika självklar målsättning.Åtminstone ser Ebba Witt-Brattsröm, nu som ”gamfeminist”, att kvinnorna i dagens postfeministiska samhälle riskerar att igen åka in i skuggan.
– I dagens svenska kulturoffentlighet är begrepp som kvinna och kvinnlig på väg ut. Unga mediefeminister upplever det till och med som kränkande att framställas som kvinnliga författare. Dagens tendens är en feminism utan kvinnor, en frikoppling av kvinnligheten från kvinnokroppen.


Systerligt stöd
I Sverige finner hon att leden av starka kvinnor glesnat.
– Om vi inte hade tillgång till den finlandssvenska systerlitteraturen skulle vi vara illa ute.
Ebba Witt-Brattström kunde hålla sitt öppningstal inför nästan fullsatt salong i stadsbiblioteket där bibliotekschef Eva Gustafsson-Lindvall hade hälsat välkommen. Efter öppningstalet bjöd Christoffer Isaksson publiken på ett par klassiska gitarrstycken.


Vandrare och irrbloss
Senare på kvällen var det dags för programmet ”Bland skuggvandrare och irrbloss” där Johannes Anyuru, Magnus William-Olsson, Johanna Holmström, Sanna Tahvanainen, Sara Kadefors, Miika Nousiainen och Juha Itkonen framträdde. Leo Lundberg stod för den musikaliska underhållningen och Fred Forsell var programledare.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax