DELA

Får stöd för ateljébygge på Kökar

– Fantastiskt. Stödet gör att jag kan förverkliga mina planer.
Det säger bildkonstnär Satu Kiljunen på Kökar. I går beviljades hon ett investeringsbidrag på drygt 26.100 euro för sitt ateljébygge. (På bilden Kiljunen med modellen till den skulptur hon gör för entrétorget vid nya kultur- och kongresshuset.)
Det var näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) som tog beslutet om stödet vid enskild föredragning. Stödet är ett investeringsbidrag för landsbygdsutveckling på Åland inom ramen för ett EU-projekt. Det utgör 30 procent av totalkostnaderna för ateljébygget, vilket är det högsta möjliga som kan beviljas för projekt i skärgården. Av stödet på 26.158 euro betalar landskapet hälften och EU hälften. Två tredjedelar bekostar Satu Kiljunen själv med lån och egna medel.


Behov av ateljé
Kiljunen, som redan är i gång med bygget, har hittills arbetat med sitt måleri och sina skulpturer i sitt boningshus och garage. Hon säger att hon redan länge varit i behov av ateljéutrymmen men att frågan blev extra aktuell när hon förra våren fick landskapets beställning på ett arbete för det nya kultur- och kongresshuset Alandicas entrétorg. ”Swing”, som skulpturen heter, blir drygt tre meter hög och är svår att arbeta med i de utrymmen hon hittills använt.


Elementbygge
Ateljébyggnaden som hon låter uppföra alldeles intill bostadshuset mäter åtta gånger åtta meter och får en höjd på sex och en halv meter. Det blir ett elementbygge från en åländsk tillverkare som skall förverkligas nu under våren. Elementen kommer i april.
Just när Nyan ringer upp kommer en bil med grus för grunden.


Kan stanna kvar
Satu Kiljunen är påtagligt glad för att hon nu får stöd för bygget som hon givetvis kommer att ha nytta av också för andra verk än det hon gör för Alandica.
– Jag vill ju stanna kvar här på Kökar och nu får jag bättre arbetsförutsättningar, säger hon.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax