DELA

Får arbetsstipendium för roman

Carina Karlsson (bilden) får ett sexmånaders arbetsstipendium av Ålands kulturdelegation för att arbeta med ett romanprojekt.
Marcus Boman får ett tre månaders stipendium för kompositionsarbete.
Carina Karlsson skriver på en roman som fått arbetsnamnet ”Vem kan segla”. Hon skall också använda stipendiet till projektet ”Camera Poetica” som hon genomför tillsammans med den österrikiske fotografen Josef Timar. Dessutom skall hon, tillsammans med Mari Stefansdotter, färdigställa en faktabok om Kastelholms slott.
Marcus Boman, numera bosatt i Frankfurt i Tyskland, skall använda sitt arbetsstipendium för att komponera en sångcykel till texter av Valdemar Nyman samt arrangera en svit med åländska folkvisor. Verken skall uppföras i Frankfurt hösten 2011.
Vid delegationens förra möte fick även bildkonstnären Tage Wilén, som Nyan tidgare berättat, ett arbetsstipendium pö sex månader.


Bok om Joel-konst
Kulturdelegationen beviljade vid sitt möte några kulturstipendier för litteraturskapande:
– Krister Sundbäck, för en konstbiografi om Joel Pettersson, 3.000 euro.
– Sanna Tahvanainen, för att påbörja en roman om drottning Victoria av England, 3.000.
– Åsa Lind, för att skriva en andra bok om Dunderlund, 3.000.
Vibeke Voigt, för att trycka och formge en ny roman med arbetsnamnet ”Kvalm”, 3.600.
– Gerd Karin Nordlund, för att göra research för en roman, 800.
– Anni Brandt, för utgivningen av en bok på Book-on-demand, 800.
– Linda Wiktorsson, för boken ”Mitt käraste Åland” med kända profiler, 3.000.
– Josef Timar, för bokserien ”Camera Poetica”, 1.500.
– Cecilia Wickström beviljades dessutom ett kulturstipendium i musik på 450 euro för en konsertserie.


Kulturprojekt
Kulturdelegationen behandlade även en rad projektansökningar. Följande stöd beviljades:
– Ålands biblioteksförening, för bibliotekskonferens i Helsingfors, 2.000 euro.
– Norra Ålands pensionärer, för konsert med Kalle Moraeus och Bengan Jansson 
– Dånö museiförening, för en film om hembygdsmuseet, 2.000.
– Garantiföreningen för Matsmårs, för publika program på hembygdsgården på Hummersö, 500.
– Lappo ungdomsförening, för teaterföreställning och teaterskola för barn, 400.
– Sällskapet Bel Canto, för fortbildningsserien ”Barnrösten i sång och tal” samt inköp av instrument, 6.000.
– Skärgårdsteatern, för turné med pjäsen ”Först föds man ju”, 3.000.
– Pellas ladugårdsteater, för att uppföra pjäsen ”Lumparpumparn”, 3.000 euro.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax