DELA

Fanny Sundström hedras med konstverk i lagtinget

Ålands lagting planerar att köpa in ett konstverk för att gestalta Fanny Sundström, den första kvinnan i Ålands lagting. Tre konstnärer har lämnat in förslag: Barbro Eriksson, Satu Kiljunen och Ulrika Kjeldsen.