DELA

En underbar människa

– Det var aldrig fråga om någon tvekan eller betänketid när Åke Lindman frågade mig om jag var villig att göra musiken till tv-serien ”Stormskärs Maja”. Jag hade läst Anni Blomqvists alla böcker och hela miljön var bekant för mig, säger kompositören och sångaren Lasse Mårtenson i Esbo.
Lasse Mårtenssons musik är för många intimt förknippad med ”Stormskär Maja” genom den väldiga popularitet som Lindmans tv-serie fick.


Kände för miljön
Att han från första sekund var redo att göra musiken trots att han tidgare bara skrivit musik för kortfilmer och reklamfilmer hänger samman med det intresse för skärgården som han tillägnat sig redan i tidiga år.
– Utskärsmiljön var bekant för mig redan från barndomens somrar i Sibbo skärgård och senare blev jag själv långfärdsseglare med färder som också utsträcktes, inte bara till Åland utan också till utländska vatten.
Mårtensson säger att långfärdsseglingarna gav honom en stor ödmjukhet inför både öar och öbor.
– Öbor är stolta människor.
Att det var journalisten och författaren Benedict Zilliacus som stod för dramatiseringen hade sin betydelse.
– Han hade också växt upp i skärgårdsmiljö utanför Viborg, blev seglare och skaffade sig sommarviste i Åbolands skärgård. Vi hade båda ett mycket gott samarbete med Lindman.


Seglade till Simskäla
Lasse Mårtenson kom i kontakt med Anni Blomqvist under den här tiden och har bara positiva minnen av henne.
– Anni var en underbar människa. Jag seglade två gånger till Simskäla och lade till vid hennes brygga. Hon bjöd på kaffe och gav mig böcker med värmande dedikationer och sade att hon tyckte mycket om min musik och att den passade till tv-serien, minns Lasse Mårtenson.

JAN KRONHOLM