DELA

En historik utöver det vanliga

Litteratur
Kenneth Gustavsson: ”80 år på havet – sjöbevakningen på Åland 1930-2010”. PQR, 2010. Rikt illustrerad, 171 sidor plus appendix över anställda genom åren.
Historikverk kan skivas på olika sätt. Ibland känner sig författare av denna typ av litteratur tvugna att i detalj följa den utveckling över tiden som man kan läsa sig till i mötesprotokoll och andra dokument. Det är lätt att överbelasta skildringen i onödan. Ibland har man möjlighet att välja ett friare förhållningssätt. Nästan alltid ger det verk som är mer intressanta och läsvärda också utanför de närmast berördas skara.
Bästa resultatet når man oftast om en författare med gedigna historiska kunskaper får vaska fram sådant som kan vara intressant och spännande. Så har skett med den historik som Kenneth Gustavsson, antikvarie vid museibyrån, skrivit över sjöbevakningens åttioåriga verksamhet på Åland.

Intressant
Boken ”80 år på havet” är både historiskt intressant och spännande. Den åländska sjöbevakningen har genom åren varit med om en hel del.
Man fullgjorde under lång tid ett viktigt uppdrag med att ge hjälp och service åt den åländska skärgårdsbefolkningen. Det var i en tid då man ännu inte kunde drömma om dagens trygga förbindelser med skärgårdsfärjor och – i nödens stund – helikoptertransporter. Men sjöbevakningen bevakade, som namnet anger, också havet och skärgården och i boken berättas om jakt på spritsmugglare, om gränskränkningar, ubåtsincidenter, med mera.

Spritsmugglare
Att vi fick en sjöbevakning kom sig av den den omfattande spritsmugglingen under förbudslagstiden. Det var tullens uppgift att bekämpa smugglingen men man hade inte riktigt de resurser som skulle ha krävts för att effektivt sätta åt lagbrytarna. Det finns siffror som visar vilken storskalig hantering det var fråga om: Enbart under 1929 beslagtog tullen i hela Finland inemot en miljon liter sprit!
Gustavsson lyfter fram att smugglingen utövades av välorganiserade internationella ligor som försåg de lokala aktörerna med de åtråvärda varorna för vidaredistribution. Som författaren konstaterade i en intervju i Nyan inför bokutgivningen skulle det vara välkommet om någon tog sig an att forska i denna verkligt storskaliga internationella smugglingsverksamhet på Östersjön.
Efter andra världskriget fick vi för övrigt en ny våg av smuggling som pågick ända in på 1960-talet. Bland annat berättas i boken om det stora spritbeslaget vid Bogskär 1966.

Krigstida konvojer
Keneth Gustavsson besitter stora kunskaper när det gäller Åland under andra världskriget och de kommer väl till pass när han skriver om krigsåren då sjöbevakningen var underställd sjöstridskrafterna. På Åland gick verksamheten bland annat ut på att eskortera de konvojer med handelsfartyg gick genom skärgårdsfarlederna.
Till de intressanta avsnitten i boken hör också flyktingtrafiken i krigets slutskede och det kalla krigets ubåtsincidenter och andra gränskränkningar.
Sammantaget kan konstateras att det här är en historik som är något utöver det vanliga, men så beskriver den ju också en intressant och mångfasetterad verksamhet och omfattar ett intressant tidsskede i Finlands och Ålands moderna historia.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax