DELA

En hel dag för kultur och kunskap

Det finns ingen motsättning mellan kunskapen och konsten.
Det menar Steinerpedagogikens vänner som den 21 november håller en inspirationsdag för barn, unga och vuxna på Alandica i Mariehamn. (På bilden Erica Scott som ingår i den arbetsgrupp som planerar dagen.)
– Fokus under dagen ligger på att ge barn och vuxna inspiration till att kunskapa genom konst och kultur, visa att konst och kultur å ena sidan och kunskapsstoff å den andra inte står i motsatsförhållande till varandra, säger Erica Scott som tillsammans med Lena Svartström och Marie Johansson ingår i den arbetsgrupp som planerat evenemanget.


Alla åldrar
Det man kommer att bjuda på i Alandica är bland annat drop-in-verkstäder där deltagarna kan forska och kunskapa genom kultur och konst. Parallellt skall de vuxna kunna ta del av föreläsningar och samtal om hur konst och kultur kan stöda den växande människan i hennes kunskapsinlärning.
Det ordnas också med ett ”öppet torg” som bjuder på information och inspiration genom en utställning och ett bokcafé. På kvällen framför en waldorfklass från Örjansskolan ett spel som klassen arbetat fram inom undervisningen.


Inspiratörer
Som verkstadsledare, föredragshållare och deltagare i diskussionspanelen medverkar Agnes Nobel, docent i pedagogik och psykolog, Kent Holmström, waldorfpedagog och chef för lekterapin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, Lena Swatko, lärare på Örjansskolan och på den planerade waldorfskolan på Åland, Jennie Elevall, levandeverkstadspedagog, Lena Svartström musikpedagog och Mats Perämaa, som utöver att han är finansminister har lång egen erfarenhet av waldorfutbildning.
Vicelantrådet Britt Lundberg öppnar dagen.
Enligt arrangörerna vill man genom inspirationsdagen ställa frågor kring hur kunskapen skall kunna få liv.
– Vi rör oss i fältet där hela människan är aktiv och där kunskap har möjlighet att också bli en erfarenhet, skriver man bland annat i projektplanen för dagen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax