DELA

En härva för musiker att förstå

Kompositören och musikern Camilla Heidenberg har nytta av både Musikerförbundet, Teosto och Gramex i sitt yrkesutövande.
– Jag har fått sätta ner mycket tid på att förstå hur systemet är upplagt
För att bli medlem i Musikerförbundet krävs skriftlig rekommendation av två andra medlemmar. För medlemmarna fungerar förbundet som ett fackförbund.
– Musikerförbundet har en jurist jag kan kontakta, och det har jag mycket nytta av. Det kan gälla till exempel arvoden som inte betalats ut eller oklarheter om vem som skall betala ut vad.
Musikerförbundet upplever Heidenberg som ”jättetryggt”.
– De har till och med svenskspråkiga jurister.


Rekommenderad ersättning
Via Musikerförbundet får hon också rekommenderade tariffer hon kan använda i kontakten med arbetsgivare. Tarifferna ser olika ut beroende på om man som musiker jobbar på teater, skall spela på konserter eller har andar uppdrag.
– Tarifferna respekteras av de flesta arbetsgivarna. Om jag spelar på ett privat bröllop fungerar det förstås inte på samma sätt, men alla större arbetsgivare accepterar rekommendationerna.
Tycker du den rekommenderade lönen är tillräckligt hög?
– Det är klart att den kunde vara högre. Fattig musiker kommer jag alltid att vara. Jag brukar få mer betalt om jag förhandlar själv, ofta förstås inte uppdragsgivaren att ett uppträdande innebär att man lägger ner både tid och utgifter.
Till Heidenbergs utgifter hör övningstid, restid, resekostnader, scenkläder, instrumentutrustning och studielån.
– Jag lägger också varje dag ner oavlönad tid på att öva och hålla fingrarna i skick.
I musikerkretsar är man solidarisk, menar hon.
– Det finns ett outtalat överenskommet tariffsystem för vad man begär för olika spelningar, så alla begär solidariskt lika. Det hjälper mycket att stå på sig, det är en ständig kamp för överlevnad.
Heidenberg förhandlar ofta själv och kommer tillsammans med uppdragsgivaren på egna lösningar.
– Då jag skrev musik för en teater här om året hade de inte råd att Teostoanmälda musiken. Vi gjorde istället så att jag fick en klumpsumma för att de spelade musiken i pjäsen. Men jag behöll hela tiden äganderätten till musiken.


Komplicerat
Musiker som medverkat på en inspelning skall själva gå med i Gramex för att få ersättning varje gång inspelningen används.
– Jag som både är kompositör och musiker skall vara med i både Gramex och Teosto.
Vart efter en komposition spelas in skall de registreras på Teosto. Det innebär att Teosto därefter förvaltar rättigheterna till kompositionen och kan sälja den vidare. De ser också till att kompositören får betalt om kompositionen säljs eller spelas.
Då en kompositör blir medlem betalar han eller hon en engångsavgift. Två gånger per år får kompositören en rapport om var och när hennes musik spelats och hur mycket ersättning som betalats in på kontot.
– Systemet är ganska komplicerat. Just nu är det dessutom kaos i musikbranschen på grund av nätet och gratisnerladdningar. Teosto har ingen koll på vad som händer på nätet och kan inte heller ha koll.
Till exempel är det oklart om Heidenberg kan sätta upp Teostoregistrerad musik på YouTube.
– Det måste jag väl kunna…jag vet faktiskt inte.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax