DELA

En Blomma som gör dig glad

– En intressant och viktig bok. Det skriver Nyans recesent Nina Smeds om Helena Forsgårds bok ”Blomman och henes flickor”. Boken handlar om Maj-Lis ”Blomman” Blom som var en pionjär inom hälsovården på Åland.
Maj-Lis ”Blomman” Blom är verkligen en pionjär inom hälsovården på Åland. Helena Forsgård har skrivit om utvecklingen av hälsovården på Åland 1950-1973, och den historien är sammanvävd med Blommans livshistoria.
– Det är inte länge sedan Åland inte hade en organiserad hälsovård. Det är svårt att tro att en person som nu är i livet har medverkat till att det finns skolhälsovård, mentalvårdsbyrå, preventivmedelsrådgivning med mera, skriver recensenten.
Läs mera i dagens, tisdagens, tidning.