DELA

Emmaus otoliga historia i bok

– Arbetet på Emmaus har gett mig så mycket. Jag kan inte säga exakt vad det är, men det är bara så roligt.
Det säger Ulla-Brita Hermansson, mångårig frivilligarbetare på Emmaus i Mariehamn och nu omslagsflicka på Emmausboken som utkom i går. (På bilden Ulla-Brita Hermansson, Carina Aaltonen, Helena Forsgård och Sixten Jansson.)
Ulla-Brita, som var med när boken presenterades i går, har ägnat en del av sin fritid åt Emmaus under nästan hela dess existens på Åland. I nitton år har hon sorterat och framför allt balat kläder som lämnats in och sänts vidare till behövande.
– Naturligtvis tänker jag inte på varje plagg som jag hanterar och vem som just det kan hjälpa, men arbetet känns meningsfullt.
Ulla-Brita säger att hon gärna också rekommenderar Emmaus-arbetet åt andra.
Det är kanske som ett slags medicin?
– Just det. Det var rätta ordet, säger Ulla-Brita.


En koncern
Och hon är inte ensam. Från en blygsam start 1989 har Emmaus vuxit till något som verksamhetsledare Carina Aaltonen lite skämtsamt kallar ”Emmauskoncernen”. Det betyder att man står på flera ben. Emmaus i gamla ÅCA med mottagning och sortering, butik, antikvariat med mera, Emmaus byggretur och ungdomsprojektet Katapult. Dessutom upprätthåller Emmaus viktiga hjälpprojekt för barn och mödrar i Lettland.
– Tillsammans står vi för femtio arbetsplatser på Åland och det handlar dessutom om arbetstagare som kan ha svårigheter att placera sig på den öppna arbetsmarknaden, säger Carina Aaltonen.


”Tantkraft”
Av boken framgår också att man utöver de femtio anställda har lika många frivilligarbetare, en stor del representerar den outsinliga energikällan ”tantkraft” som Barbro Sundback skriver om i en av bokens artiklar. Ålands fredsförening-Emmaus, som utgör verksamhetens bas, har omkring 300 medlemmar.


”Otrolig historia”
Egentligen handlar hela boken om ett stort och viktigt lagarbete. Helena Forsgård som varit involverad i bokprojektet från början, och som skrivit en hel del av de artiklar som ingår, är också full av beundran för Emmaus.
– Jag tycker att Emmaus är en otrolig historia. Här utförs ett fantastiskt arbete. Det handlar inte bara om att samla in och sända vidare utan också om ett utvecklingsarbete där man hela tiden frågar sig: vad kan vi göra bättre och annorlunda.
Hon nämner bland annat centret Nendre i Vilnius där kvinnor och barn tack vare Emmaus kan få hjälp till självhjälp.
– Byggreturen är ett annat fantastiskt projekt där gamla grejor får ett nytt liv, säger hon.
I boken skriver hon om verksamheten vid såväl Nendre, som byggreturen.


Information
Under kulturnatten på fredag hoppas Emmaus kunna sälja många böcker. Inte så mycket för inkomsternas skull som för att sprida information om Emmaus arbete.
– Vi tyckte att det var bättre att hålla ett lågt pris och i stället sälja många böcker. Tack vare stöd från Svenska kulturfonden och från våra mångåriga samarbetspartners Renhållningen och Andelsbanken har det varit möjligt, säger Carina Aaltonen.
Utöver Helena Forsgård, Carina Aaltonen och Barbro Sundback medverkar även Sixten Jansson, Nahid Broström, Susann Simolin, Elvyra Lasskaja, Nina Korotajeva, och Birgitta Göranson Iliste med texter. Med bilder medverkar, bland andra, Jonas Edsvik, Robert Jansson, Britt-Marie Lundberg, Jessica Olofsson, Anna Purtsi och Marcus Quarnström. Sixten Jansson illustrerar sin berättelse med egna tuschteckningar.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax