DELA
Foto: Stefan Öhberg

Emelia har fått sina första donationer

Skeppsföreningen Albanus ska bygga en ny skuta med namnet Emelia som på sikt ska ersätta Albanus. En del av finansieringen av projektet som beräknas kosta 2,3 miljoner euro sker genom att allmänheten erbjuds köpa så kallade virtuella skeppsdelar. Intäkterna från försäljningen går oavkortat till bygget av skutan.

Igår gavs de första donationscertifikaten över sålda spanter tillsammans med en liten spantmodell till de första köparna Björn-Olof Erikson och Henrik Karlsson. Utdelningen ägde rum på Ålands Sjöfartsmuseum och diplomen överräcktes av stiftelsen Emelias ordförande Tove Erikslund.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!