DELA

Elva kulturprojekt fick stöd

Ålands kulturdelegation har fördelat projektbidrag av engångskaraktär. Elva mottagare fick dela på 22.500 euro. Största bidraget, 4000 euro, gick till arbetsgruppen ”Gustava” för operan ”Gustava – ett kvinnoöde” med musik av Lars Karlsson och libretto av Vibeke Voigt.
Utöver operaprojektet, som bygger på en händelse med verklighetsbakgrund på Föglö, fick följande projekt understöd:
n Kulturföreningen Katrina: 3.000 euro för översättning av Margit Rahkonens bok om pianisten Alie Lindberg.
n Teaterföreningen Kuling: 2.500 euro för sommarteatern ”Kom igen Charlie” i Badhusparken i Mariehamn.
n Kören Cantilena: 2.000 euro för ny åländsk körmusik i samarbete med kompositörerna Stefan Simonsen och Kjell Frisk.
n Steinerpedagogikens vänner: 1.000 euro för en morsdagskonsert med eurytmiuppträdande.
n Alandia Strings: 1.500 för en konsert med ungdomssymfoniorkester den 4-6 augusti, ett samarbete med en orkester från Bern.
n Alandia Squaredancers: 1.000 euro för genomförandet av sommarens dansevenemang.
n Lappo ungdomsförening: 1.000 euro för dagsprogrammet vid årets Lappofest.
n Arbetsgruppen för Pellas ladugårdsteater: 2.000 euro för uppförandet av teaterstycket ”Skonerten Maria” av Bertil Lindqvist.
n Projektgrupp Maria Knyphausen och Susanna Knyphausen: 1.500 euro för sammanställning av boken ”Hus på Åland”.
n Projektgruppen Anna Sundblom, Marie Stefansotter, Tom Clemes: 3.000 euro för utställningen ”Sakrum” (skulptur, grafik och ljudteknik) i Köpenhamn.
Sju ansökningar fick avslag och ett par bordlades. (jk)