DELA

Elspeth Randelin får svenska dagen-pris

Skolbibliotekarien Elspeth Randelin (bilden) i Ytternäs skola i Mariehamn får i dag Åbolands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris år 2007. Två andra mottagare är journalisten Folke Pahlman i Pargas och författaren Berndt Mårtensson i Houtskär. Randelin får sitt pris vid Svenska dagen-festen i Idrottsgården i Mariehamn i kväll.
Elspeth Randelin får priset för att hon inspirerar barn och ungdomar till att läsa.
Fonden skriver att Randelin är eldsjälen bakom projektet ”livslångt läsande” vid Ytternäs skolbibliotek i Mariehamn. Det noteras också att hon är en av de drivande krafterna bakom Barnens litteraturdagar.


Inspiratör
– Dessutom har hon engagerat både pappor och idrottsgrupper i olika läsprojekt. Elspeth Randelin är en entusiastisk inspiratör och vägledare, skriver man också.
Priset till Elspeth Randelin delas ut på svenska dagen-festen i Mariehamn i kväll kl 19 på Idrottsgården i Mariehamn.
Pahlman och Mårtensson får sina pris vid lokala svenska dagen-fester i Åboland.
Om Pahlman sägs i motiveringarna bland annat att han genom årtionden varit en ledstjärna och förebild i det åboländska kulturlivet och om Berndt Mårtensson att han aktivt och genom olika kulturyttringar arbetat för bygdens utveckling.
Åbolands svenska kulturfonds svenska dagen-pris tilldelas årligen eldsjälar, som haft stor betydelse för det lokala kulturlivet eller inom utbildningen i Åboland och på Åland. Priset är på 2.000 euro.


Fester
n Vid kvällens svenska dagen-fest i Idrottsgården håller Mark Levengood festtalet, musik blir det av finlandssvenska Pappas eget band och åländska Krusbär. Det ordnas också med kaffeservering.
n Traditionellt håller även Allsvensk samling på Åland sin svenska dagen-fest i Röda korsgården i Mariehamn. I programmet vid festen, som inleds kl. 18.30, minns Olof Salmén nyligen bortgångne Olof M Jansson och Maria Knyphausen berättar om sitt projekt med att fotografera åländska hus. Det blir även fiolmusik, sång och kaffeservering.
n I Ytternäs skola hålls en programfest på dagen med början kl. 12.30. Det blir program av elever och allsång. Allmänheten är välkommen också till denna fest. En frivillig avgift till förmån för Ålands barnfond uppbärs för inträde, kaffe och tårta.
n På Ålands folkhögskola hålls numera ingen fest för allmänheten, men för eleverna inleds dagen med en samling där författaren Leo Löthman är gäst. Dagen är också skolans 112:e födelsedag.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax