DELA

Eleverna kan lyssna på läxan

Skolböckerna för högstadiet finns inlästa på band. Eleverna i Kyrkby högstadieskola har möjlighet att lyssna på sina läxor, istället för att läsa dem.
– Det är utmärkt särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter men det passar för alla, säger speciallärare Karolina Åkerblom.
Ju fler sinnen man använder vid inlärningen, desto effektivare är det. Det visar ett flertal undersökningar, menar speciallärarna Karolina Åkerblom och Camilla Häuselmann.
– En lär sig bättre genom att lyssna, säger Camilla Häuselmann.
Cd-skivorna, som egentligen heter Daisy-skivor, köps in på licens av skolan. Det betyder att alla elever i hela skola teoretiskt sett kan få en egen inläst version av skolböckerna.
– Eleverna får själva välja hur de tar sig an böckerna. Vi har en del som testat och tyckt att det inte passar för dem, medan andra är mycket nöjda.
Daisy-skivorna är speciella så till vida att det ryms 33 timmar inläst tal på en skiva.
– Det betyder att hela boken ryms på en enda skiva, säger Karolina Åkerblom.
Särskilt lämpligt är det inlästa materialet för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Läs mer i torsdagen Nya Åland!

KARIN ERLANSSON

karin.erlandsson@nyan.ax