DELA
Foto: Joakim Holmström

Elever visar blackout poetry

Inspirerade av skolprojekt i USA har elever i årskurs 5-6 AB i Södersunda skola skapat dikt och konst av utgallrade biblioteksböcker. Nu kan verken, skapade utifrån metoden ”blackout poetry”, beskådas på Jomala bibliotek.