DELA

Elever på scen i internationell pjäs

En hel skolklass i Godby högstadieskola har lärt sig hur man gör teater. Häromveckan var det premiär för en internationell sagopjäs i Rom.
Uppförandet av sagan ”The Magic Touch” på Il Mietro-teatern i Rom den 12 april var finalen på ett projekt som engagerat skolklasser från Åland, Tyskland Cypern, Litauen, Turkiet, Polen och Italien.
Det första mötet hölls i Polen hösten 2011.
– Alla i klassen har rest utomlands en gång, säger Alexandra Gäddnäs som går på åttan i Godby högstadieskola.
Och Godbyeleverna har varit värdar för besökare från de utländska skolorna.

Författarstafett
Pjäsen skapades som en stafett där elever i de olika länderna skrev var sitt kapitel.
– Alla var med och skrev. Vi använde svenskatimmarna och profiltimmarna. Varje skola hade två veckor på sig. Vi visste hur långt kapitlet skulle vara och de som skrev kapitlet före vårt hade en liten tanke om hur det skulle fortsätta. Prinsessan skulle hitta tre ingredienser till ett botemedel.
Elever på den kreativa profilen i Godby högstadieskola skrev det femte av sju kapitel i sagan (som publicerats på engelska på themagictouchcomenius.blogspot.com).
Pjäsen genomfördes med stöd från EUs Comeniusprojekt som befrämjar europeiska skolelevers förståelse för varandras kulturer. I Godby har läraren Karsten Steiner lett projektet med hjälp av lärarna Mark Cosgrove och Barbro Fagerlund.

Bytte masker
Uruppförandet bevittnades av 150 åskådare i teatern.
Alexandra Gäddnäs, Wilma Nyback och Annika Löfroth spelade det åländska kapitlet tillsammans med tre italienska gästskådespelare. Eftersom nya skådespelare stod på scenen i varje akt använde de masker som överlämnades från elev till elev när det var dags för ett nytt kapitel.
Andra elever har arbetat med ljud, ljus, masker och andra delar av föreställningen.
Runt 1.500 elever följde med en direktsändning över nätet. Den som missade webstreamen ska kunna se The Magic Touch på Youtube om någon vecka.

Patrik Dahlblom