DELA

Elever får pröva på drejning med med Kultur i skolan

– Roligt, intressant! Man får lära sig känna leran, säger Eva-Maria Törnroos och drejar med stor koncentration fram en skål.
Eva-Maria är en av sexton elever i klass 9D i Kyrkby högstadium som lär sig att dreja tack vara stöd från Svenska kulturfondens projekt Kultur i skolan. (På bilden Eva-Maria, till vänster, och keramikern Andrea Öhman.)
Sexton nior i full verksamhet. Man skulle kunna vänta sig något tämligen högljutt. Men så är det inte.
När Nyan hälsar på i bildkonstsalen i Kyrkby högstadium mitt i en dubbeltimme råder stor koncentration kring borden i salen. Eleverna växlar om vid de två drejskivorna och arbetar däremellan med andra keramikarbeten, kavlar ut lera, bygger ”korvkeramik”, glaserar.

Det som pågår är den sista av fem dubbeltimmar där man med hjälp av medel från projektet Kultur i skolan inom Svenska kulturfonden kunnat få extra hjälp och inspiration av keramikern Andrea Öhman, nyutbildad från yrkesinstitutet Sydväst i Ekenäs och nu etablerad med egen verkstad i Mariehamn.
Bildkonstläraren Tanja Reuter-Lindén är glad över att man kunnat få in lite extra inspiration i keramikundervisningen och någon som kan lära ut drejning.

Läs mera i dagens, torsdagens, Nyan.

jan.kronholm@nyan.ax