DELA
Foto: Andreas Dienert<07_Bildrubrik>JAZZUPPMANING Nipå vill utveckla den åländska jazzscenen. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Efterlysning: jazzmusiker

Musiker mellan 15 och 22 år har nu möjlighet att söka till Alandia Autumn Session.

Evenemanget arrangeras i oktober, och avslutas med en festival där alla jazzmusiker från Åland får delta.
Alandia Autumn Sezzion arrangeras första gången i fjol, då med bandet Jazz Kamikaze som lärare.

– I år har vi tänkt annorlunda och engagerat fristående lärare från de nordiska länderna, säger projektledare Edward Furbacken.

Lärare är Hanna Paulsberg, Naolo Sakata, Jori Huhtala och Mia Marlen Berg. Förutom att hålla klasser ger de också under helgen konserter.

Arrangörerna Nordens institut på Åland vill med konceptet utveckla en ny plattform för framtidens musiker i Norden.

– Det här är en helt unik möjlighet för unga musiker att utvecklas i sitt konstnärskap och knyta kontakter till andra i samma ålder, säger Nipås direktör Jacob M Haagendal.

Arrangemanget avslutas med en festival där alla åländska jazzmusiker uppmanas delta.

– Vill man vara med under festivalen ska man ta kontakt med mig.

Ungdomar som vill delta i Alandia Autumn Sezzion kan anmäla via Nipås hemsida.

– I fjol deltog två ungdomar från Åland. I år hoppas vi åtminstone på det dubbla, säger Haagendal.